neděle 16. května 2010

Průběžna inventarizace za provozu skladu

Při řízení skladového provozu je třeba průběžně ověřovat stavy zboží, aby mohl celý proces vyskladňování zboží efektivně fungovat. Není však v ekonomickém zájmu žádného provozu zastavovat vyskladňování každý měsíc kvůli kompletní fyzické inventuře, která zabere několik dní. Proto je potřeba nastavit ve skladu režim průběžných inventur, které mohou odhalit případné anomálie dříve než na konci kalendářního nebo fiskálního roku.

Van den Berg radí průběžné inventury provádět v momentech, kdy znamenají co nejmenší úsilí a časovou náročnost: [BERG 2007,p. 65-66]
  1. Kontrolovat na vyskladňovací lince stav nula. WMS by měl obsahovat denní kontrolu nulových stavů a evidovat záznamy o zaměstnanci, který tuto kontrolu fyzicky provedl.
  2. Při dobíjení vyskladňovací linky namátkově WMS vyžádá ověření stavu před doplněním. Může tak být ošetřeno, aby kontroly nebyly příliš časté. Stejná položka se zkontroluje po odebrání zboží z paletového místa, které bylo k dobití určeno.
  3. Před příjmem nového zboží je ideální příležitost udělat inventuru značky v momentu, kdy jsou stavy nejnižší.
  4. Pravidelné kontroly stavů nejobrátkovějších položek. Případně jinak vytipovaných položek, které mívají časté záměny nebo jsou jinak potenciálně problematické.

Inventura naslepo

Velkým dilematem provozu skladu je, zda mít inventuru rychle nebo kvalitně. Praxe ukazuje, že by neměl zaměstnanec provádějící inventarizaci vidět stav před jeho zanesením do systému - počítání naslepo. [BERG 2007,p. 65-66] Je velké nebezpečí, že takový zaměstnanec může z libovolného důvodu, prostě stav potvrdit a přejít k další položce. Takovým postupem je samozřejmě každá inventura okamžitě znehodnocena. Určitým ústupkem je příkaz WMS o přepočítání, pokud zaznamenaný stav neodpovídá evidenci. Takový příkaz by měl však být namátkově vyžadován i u shod.

zdroj: van den Berg, J. P.
Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

čtvrtek 13. května 2010

Prezentace k představení CWJ24

Vznikla první verze prezentace k představení nového distribučního centra obchodní skupiny GLAMOUR.

čtvrtek 6. května 2010

Skladové procesy

Distribuční centrum Glamour, a.s. má standardní procesní struktury a toky na úrovni 3PL/4PL.


Aktivity a toky v distribučním centru.


příjem (receive)
Příjem je proces vyložení nákladního auta nebo kamionu, které do skladu dováží nové zboží nebo materiál. Během příjmu probíhá kontrola obsahu zásilky, její zanesení do informačního systému, označení manipulačních jednotek (paleta, karton, kus). Během této fáze může docházet i k přebalení obsahu zásilky, případně polepení jednotlivých kusů českým návodem.

založení (put away)
Proces založení zboží na skladové místo (vychystávací zóna, paletový sklad apod.), dle aktuální potřeby z oblasti příjmu.

skladování (storage - bulk and pick)
I při skladování zboží, se ke zboží vztahují důležité aktivity:
  1. podléhá pravidelné inventarizaci (cycle counting)
  2. zboží je přesouváno na jiné pozice za účelem optimalizace skladového místa (internal movements)
dobíjení (replenishment)
Dochází k dozásobení vychystávací zóny (pick) z paletového skladu nebo jiných skladů, kde je zboží uloženo ve větších objemech (bulk).

vychystávání (pick)
Proces vyskladňování probíhá buď přímo z paletového skladu pokud jde o velké objemy nebo z vychystávací zóny v případě malých množství.

expedice (ship)
Po vyskladnění objednávky je vytvořena jednotka k expedici, která je zabalena (packed) k přepravě a opatřena identifikací. Mimo vlastní dopravy využívá CWJ24 převážně služby PPL.

překládka (cross-dock)
Některé zboží je z příjmu přesunuto rovnou na expedici a předáno k okamžité dopravě na další místo. Případně se využívá kapacitní a časová vyrovnávací funkce skladu k optimalizaci dopravních nákladů. Překládka se týká zejména POS materiálů, které se kompletují od více dodavatelů a pak posílají na parfumerie.

logistika s přidanou hodnotou (VAL - value added logistics)
Jedná se o služby skladu, které jsou nezbytné na straně distributora. Zejména u výrobků pleťové kosmetiky je zboží opatřováno českým návodem. Probíhají také kontroly kvality a expirace zboží v případě zpětných příjmu jednou expedovaných objednávek. CWJ24 zajišťuje pro své zákazník i kompletní zpracování objednávek a kontrolu s cílem optimalizovat náklady. Odbornou částí služeb je kompletace a konfigurace stojanů a gondol pro zákazníky značky Max Factor (drogérie).

zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760