středa 27. dubna 2011

Jak snížit spotřebu papíru

Pokud chce firma snížit spotřebu papíru synergicky snižuje spotřebu náplní tiskáren a kopírek a často také náklady na obálky a poštovné.

Spotřeba papíru v ČR neustále roste. Výsledky za rok 2009 zatím nejsou známé. Celosvětový průměr je 55 kg na hlavu. Zdroj: Arnika Spotřeba papíru v ČR neustále roste. Výsledky za rok 2009 zatím nejsou známé. Celosvětový průměr je 55 kg na hlavu. Zdroj: Arnika

1. Režimová opatření

Omezení množství tisku, tj. netisknout, co není potřeba (např. e-mail), dávat přednost, kde je to možné, elektronické korespondenci, archivování a dokumentaci.

Využívat papír z obou stran, tj. oboustranný tisk (duplexní tisk) a kopírování, a to jak u interního použití, tak u oficiálních dokumentů a formulářů. Stejně tak je vhodné tisknout více stránek na jeden list, zejména u prezentací.

Nahradit klasické zasílání dokumentu poštou e-mailem, zejména faktury a jiné produkty účtáren.

2. Mechanická omezení

Omezit počet tiskáren a kopírek. Síťový tisk je nakonec levnější a každý si rozmyslí jestli to potřebuje skutečně vytisknout, když musí o patro níže.

3. IT opatření

Zavést elektronický oběh a schvalování dokumentů v rámci informačního systému firmy. Současně však musí být zajištěna spolehlivá elektronická archivace, a to oběma směry. Často se archivuje, ale pak není snadné data rekonstruovat, když je po čase potřeba.

Teorie omezení

Autorem Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) je Eli Goldratt. Podle této teorie má každý systém svá omezení. Kdyby je neměl, dosahoval by nekonečných výsledků, v podnikatelském prostředí tedy nekonečného zisku. To samozřejmě není možné, ale v každém případě se odstraňováním "úzkých míst" dostáváme ke zlepšení fungování organizace a zvyšování zisku.

Nejznámější aplikací teorie omezení je způsob plánování a řízení výroby nazvaný drum-buffer-rope (DBR). Podívejme se na praktickém příkladu z oblasti logistiky, jak tento systém funguje:

Výrobní společnost má problém s manipulací ve skladu. Dodávky jsou vykládány zdlouhavě a v této době se prodlužuje i reakce na výdej ze skladu. Jindy zase mají manipulační pracovníci prostoje.

Prvním krokem je tedy zjištění úzkého místa. Jako největší brzda se ukázaly vysokozdvižné vozíky. V době, kdy přijde kamion, nestačí vykládat a vzájemně se pletou do cesty. Mimo tuto dobu zase často stojí. Nejdříve tedy bylo třeba hledat lepší způsob vytížení (druhý krok) a zejména mít jistotu, že budou mít co dělat. Je tedy třeba vytvořit nárazník (buffer), zásobu práce.

Nárazník byl vytvořen tak, že při skládání kamionu oba vozíky skládají zboží na nejbližší plochu, nevozí ji tedy až na místo ve skladu. Tím se vytvoří zásoba – po odjezdu kamionu začnou vozíky rozvážet zboží do skladu.

Dalším krokem je vytvoření rytmu (drum, tedy buben). Ten samozřejmě udává práce vozíků a všichni ostatní pracovníci i činnosti skladu se jí musí přizpůsobit. Tímto způsobem se zabrání „rozpracovanosti“ (například pracovník začne rozbalovat zboží na paletě, ale odběhne k další atd.).

Tím se dosáhne plynulosti, jako by děj byl tažen na laně - rope (můžete si ho představit jako lanovku, kde jsou kabinky stále stejně vzdáleny). Pracovník tedy začne rozbalovat zboží až poté, co je umístěno ve skladu, ne třeba, když má čast ještě venku apod.

zdroj: TOMAN, M. Co je to Teorie omezení? Intuituvní marketing, s.r.o. [online, cit. 22.11. 2007].