úterý 16. února 2010

5S

5S je označení pro pět základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé výroby. Metoda vznikla v Japonsku stejně jako celý koncept štíhlé výroby. Pravidla lze efektivně aplikovat i na skladování.

5S pravidla
5S diagram, zdroj: Wikipedia - 5S (methodology)


Seiri - třídění
"oddělte zrno od plev"
Jedná se o proces vytřídění nepotřebných nástrojů, materiálů a zboží od toho potřebného.

Seiton - rovnání
"vše po ruce"
Pracovní pomůcky a materiál jsou uspořádány tak, aby je bylo možné co nejsnadněji a okamžitě použít. Práce musí být stejný koncert jako operace pacienta na operačním sále.

Seiso - vše září čistotou
"neuklízíme, ale udržujeme pořádek"
Sklad by měl vždy zářit čistotou a nic by nemělo bránit plynulé práci. Pořádek je i základní prevencí k pracovním úrazům.

Seiketsu - standardizace
"Zvyk je železná košile. Dokonalost není čin, ale zvyk."
Sledování, měření a rozvoj prvních tří S. Ty nejlepší postupy jsou zaváděny do praxe jako standard pro všechny. Standardizace zabraňuje, aby se organizace nevracela ke starým, nesprávným návykům.

Shitsuke - udržitelnost
"Z malého kroku k velkému skoku."
Systém musí být udržován a dále se rozvíjet neustálým zlepšováním. Podle pravidel Kaizen, každý den můžeme udělat alespoň jedno drobné zlepšení.

zdroj: KBA. Lean Thinking in the Warehouse. [online]

Anglicko-český skladový slovníček

batch number ... šarže
bin ... bedna
conveyor ... dopravník, válečková dráha
consignor [kän-ˌsī-ˈnr, kən-] ... odesilatel
crate ... krabice
delivery notice ... dodejka
despatch note / dispatch note ... výdejka, průvodka
forklift truck ... vysokozdvižný vozík
freight ... doprava
goods handling ... manipulace se zbožím
inventory ... dělat inventuru, soupis majetku
labelling ... značení
lorry (GB) - truck (US) ... nákladní vůz
order picking ... vychystávání objednávek
packing list ... dodací list
pallet [ ˈpa-lət] ... paleta
pallet rack ... paletové pole
parcel ... balík
put away ... založení
receiving ... příjem
ship (US) ... dodat
shipping ... expedice
storage costs ... náklady na skladování
store ... skladovat

Článek:
sujawebs. The warehouse insider. Warehouse & Logistics News. [online, cit. 11.2.2010]