úterý 16. února 2010

5S

5S je označení pro pět základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé výroby. Metoda vznikla v Japonsku stejně jako celý koncept štíhlé výroby. Pravidla lze efektivně aplikovat i na skladování.

5S pravidla
5S diagram, zdroj: Wikipedia - 5S (methodology)


Seiri - třídění
"oddělte zrno od plev"
Jedná se o proces vytřídění nepotřebných nástrojů, materiálů a zboží od toho potřebného.

Seiton - rovnání
"vše po ruce"
Pracovní pomůcky a materiál jsou uspořádány tak, aby je bylo možné co nejsnadněji a okamžitě použít. Práce musí být stejný koncert jako operace pacienta na operačním sále.

Seiso - vše září čistotou
"neuklízíme, ale udržujeme pořádek"
Sklad by měl vždy zářit čistotou a nic by nemělo bránit plynulé práci. Pořádek je i základní prevencí k pracovním úrazům.

Seiketsu - standardizace
"Zvyk je železná košile. Dokonalost není čin, ale zvyk."
Sledování, měření a rozvoj prvních tří S. Ty nejlepší postupy jsou zaváděny do praxe jako standard pro všechny. Standardizace zabraňuje, aby se organizace nevracela ke starým, nesprávným návykům.

Shitsuke - udržitelnost
"Z malého kroku k velkému skoku."
Systém musí být udržován a dále se rozvíjet neustálým zlepšováním. Podle pravidel Kaizen, každý den můžeme udělat alespoň jedno drobné zlepšení.

zdroj: KBA. Lean Thinking in the Warehouse. [online]

Žádné komentáře:

Okomentovat