pondělí 26. září 2011

Výhody e-fakturace

Měsíční provoz elektronické fakturace společnosti stojí často méně než jsou jejich měsíční náklady pouze na samotné poštovné. Doba návratnosti počáteční investice je v řádu jednotek měsíců.

Výhody na straně vystavitele faktury

 • úspora nákladů: v průměru o 23 Kč na fakturu – odpadá práce na balení, přepisování, podepisování a třídění dokladů, distribuce obálek, toner tiskáren, poštovné, papír
 • zrychlení úhrady faktur: zrychlení přijetí faktury v průměru o 5 dnů, je zajištěna okamžitá doručitelnost a zpětná vazba
 • odpadá nutnost fyzické archivace dokladů, eliminace ztrát dokumentů
 • jednoduché a časově nenáročné vystavení a odeslání faktury
 • snížení počtu vrácených a nedoručených faktur
 • bezpečnost a právní jistota – doklady obsahují všechny náležitosti daňového dokladu, jejich přenos a archivace jsou garantovány ve shodě se změnami platné legislativy

CCV z pripadove studie Schneider electric - naklady na papirovou fakturuCelkové průměrné náklady na vystavení a odeslání jedné papírové faktury vyčíslil Schneider Electric na 27 Kč. (zdroj: CCV)
Výhody na straně příjemce elektronické faktury
 • snadná a spolehlivá dohledatelnost faktur
 • omezení vzniku chyb a eliminování ztrát dokumentů
 • zvýšení efektivity fakturačního oddělení – odpadá nutnost třídění a ručního zadávání dokumentů
 • snadná kontrola, procházení dokladů, přístup k dokladům odkudkoliv
 • automatické párování dokladů – umožňuje jednoduše likvidovat faktury
 • vyšší možnost dosáhnout bonusů za včasné placení faktur
 • zlepšení vztahu s partnery – redukce počtu konfliktních obchodních případů
zdroj: CCV. CCV e-Fakturace: Logicky pouze elektronicky. Chcete vědět více? »

čtvrtek 22. září 2011

Glamour Trade a e-faktura

Glamour Trade, s.r.o. začíná od září 2011 používat elektronickou fakturaci.

Co je elektronická faktura (e-faktura)?
Elektronická faktura (e-faktura) plně nahrazuje klasickou papírovou fakturu. Každá elektronická faktura je opatřena digitálním elektronickým podpisem tak, aby splňovala veškeré zákonné náležitosti. Zasíláme ji e-mailem jako přílohu ve formátu PDF.

Je elektronická fakturace legální?
Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové.

Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH; Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Proč vyžadujete souhlas se zasíláním e-faktur?
Abychom Vám mohli zasílat daňové doklady v elektronické podobě, musíme si k tomu na základě platné legislativy vyžádat Váš souhlas.

Pokud jsme Vás o souhlas se zásíláním e-faktur nepožádali přímo v rámcové odběratelské smlouvy, prosíme Vás o vyplnění samostatného dotazníku „Souhlas s elektronickým zasíláním faktur“, nejčastěji prostřednictvím našeho obchodního zástupce.

Proč zasíláte elektronicky pouze faktury, nikoli dobropisy?
Vzhledem k tomu, že s elektronickou fakturací právě začínáme, umožňují nám dosavadní technické možnosti bezproblémové zasílání pouze prostých faktur. Na zprovoznění zasílání rovněž ostatních podob daňových dokladů v současné době pracujeme. Věříme, že v brzké době budeme schopni elektronicky zasílat všechny typy daňových dokladů.

pátek 2. září 2011

Jak správně převzít zásilku od DPD

CWJ24 od září používá pro doručování objednávek na parfumerie a drogerie zásilkovou službu DPD. Většina zásilek je doručena do 24h. I když je váhový limit na zásilku 50kg, běžná zásilka nepřesáhne často 10kg. Toto opatření je kvůli snadnější manipulaci i povaze zboží uvnitř kartonu.

Jak má vypadat zásilka z CWJ24?
Zásilka je zabalena většinou do pevného 5-ti vrstvého kartonu a zabezpečena páskou s firemním logem. V prvním balíku (pokud je objednávka ve více kartonech) je uložena faktura (dle požadavků zákazníka) a v každém dalším balíku potom pouze dodací list, na kterém je přesný soupis obsahu jednotlivého balíku.


Každá zásilka pro DPD je zabalena do pevné kartonové krabice
a zajištěna páskou s logem distribučního centra CWJ24.


Jak přebrat a jak reklamovat
Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky:
 1. Je karton nepoškozen? (zmáčknutý, potečený nebo je v něm dokonce díra)
 2. Je páska s firemním logem nepoškozená? Pozor na jakékoliv přelepování původní pásky.
 3. Přebíráte správný počet kartonů?
Obdrželi jste balík poškozen nebo nekompletní ?
Pokud naleznete jakékoliv poškození je nutné jej zaznamenat do přepravního listu, kde podepisujete převzetí zásilky. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Pro následnou reklamaci potřebujete původní karton zásilky, proto jej hned nevyhazujte! Pokud je však poškození zjevné, zásilku vůbec nepřebírejte.

Skrytá vada

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 2 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Opět musíte mít ponechán původní karton zásilky!

Komunikace reklamace s DPD
 1. Reklamační formulář (na internetu) nebo
 2. oznámení proveďte na bezplatné telefonní lince společnosti DPD: 841 700 700
Pro komunikaci s DPD výhradně používejte číslo zásilky (15 číslic - Track). Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.dpd.cz po zadání jejího čísla (15 číslic - Track).


stitek DPD
Na každém štítku je v prostřední části nad čárovým kódem 15-ti místný kód (Track),
který slouží ke komunikaci při případné reklamaci zásilky.


Pokud tyto zásady nebudou dodrženy, má dopravce a tudíž i naše firma právo reklamaci zamítnout. Společnost DPD zajistí svoz poškozené či nekompletní zásilky spolu se zápisem o škodě zpět k nám. Jakmile přijmeme tuto zásilku, budeme ihned expedovat nové zboží zpět k vám.

Balik pripraveny ke konecnemu zabaleni, vcetne dodaciho listu.
CWJ24 balí své zásilky za pomoci vzduchových polštářků,
které chrání zásilku při přepravě.


Kontakt na zákaznický servis CWJ24:
 • tel.: +420 541 227 965,
 • mobil pro zákazníky Glamour Trade: +420 605 209 200,
 • mobil pro zákazníky Prestige Products: +420 605 232 565

čtvrtek 28. července 2011

Standardní zprávy EANCOM

EANCOM® vznikl a je udržován jako subset (podmnožina) mezinárodní multi-oborové normy
pro elektronickou komunikaci UN/EDIFACT (ISO 9735) a je zaměřen na oblast obchodu
a distribuce zboží v rámci dodavatelského řetězce.

EDIVýměna zpráv mezi koncovými subjekty v rámci EDI komunikace
Sdružení GS1 Czech Republic zpracovává na základě požadavku uživatelů tzv. implementační příručky (subsety) pro jednotlivé zprávy používané v národním prostředí, které představují doporučený a obecně platný vzor formátu pro dané zprávy vyhovující běžné praxi. Tyto subsety jsou vydávány v českém jazyce a v současné době jsou zpracovány pro následující standardní zprávy:
 • Objednávka (ORDERS - Purchase Order): Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.
 • Faktura (INVOIC - Invoice): Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvu k zaplacení za zboží či služby. Stejná zpráva může plnit i funkci proforma-faktury, zálohové faktury, dluhopisu nebo dobropisu. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí (podle jedné nebo více objednávek). Faktura může obsahovat údaje o platebních podmínkách, podrobnosti o dopravě a další doplňující informace pro celní nebo statistické účely u zahraničních zásilek.
 • Dodací list (DESADV - Despatch Advice): Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat
  přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží.
 • Katalog zboží a cen (PRICAT - Price/Sales Catalogue): Zprávu zasílá dodavatel svým zákazníkům. Zpráva je využívána buď jako aktuální katalog či seznam všeho zboží nabízeného dodavatelem nebo jako oznámení o změnách v nabízeném sortimentu zboží. Katalog by měl obsahovat také další logistické, obchodní a cenové informace k jednotlivým uvedeným položkám.
 • Data o zboží (PRODAT),
 • Informace o partnerovi (PARTIN - Party Information): Tato zpráva by měla být první informací, kterou si obchodní partneři vymění při zahájení EDI komunikace. Poskytuje komunikujícím organizacím základní matriční data o partnerské organizaci, jako je GLN, adresa organizace, kontaktní osoby a další data administrativního, obchodního či finančního charakteru. Zpráva je také zasílána při změně výše uvedených údajů.
 • Potvrzení příjmu zboží (RECADV - Receiving Advice): Zprávou potvrzuje odběratel dodavateli příjem zboží. Zpráva je zpravidla odpovědí na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu expedičnímu místu dodavatele a jednomu místu dodání. Ve zprávě také mohou být řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží.
 • Přehled zásob (INVRPT - Inventory Report): Zpráva umožňuje odběrateli a dodavateli vyměňovat si informace o současných a plánovaných nebo cílových skladových zásobách. Obvykle obsahuje informaci o počátečním stavu, současném stavu,
  pohybu zásob apod.
 • Přehled o prodeji (SLSRPT),
 • Instrukce k dodávce (INSDES),
 • Avízo o úhradě (REMADV),
 • Zpráva o průběžném stavu objednávky (OSTRPT) a
 • Odpověď na objednávku (ORDRSP).
Dále jsou zpracovány příručky pro následující kontrolní zprávy:
 • Obchodní námitka (COMDIS - Commercial Dispute): Zprávu zasílá odběratel prodávajícímu pokud se vyskytne v přijaté faktuře nějaká nesrovnalost (nesprávná cena, špatná identifikace zboží, ne dodané zboží apod.). Odběratel touto zprávou oznamuje odmítnutí faktury s chybami nebo její případné přijetí s výhradami a požadavek na opravu chyb.
 • Potvrzení o převzetí zprávy aplikací (APERAK - Application error and acknowledgement message): Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesilateli. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo chybách při pracování zpráv aplikací příjemce..
zdroj: Systém GS1, Elektronická výměna dat, GS1 Czech Republic, 2008.

úterý 14. června 2011

Co je potřeba pro elektronickou fakturaci

Česká právní úprava má bohužel stále problém s dokumenty v el. podobě a podle mého názoru to řeší hodně komplikovaně. Jak je vidět na příkladu Polska, jde to i jednoduše.

"In May 2010, Poland’s Supreme Administrative Court held that it was possible to send an invoice as an attachment in an email, which after being printed by the receiver, could be treated as a paper invoice—thus allowing for the deduction of value added tax (VAT)." More »

1. Podle právních předpisů (§ 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.) je při elektronické formě fakturace nutno disponovat souhlasem protistrany se zasíláním faktur v elektronické podobě. [EdiZone]
 • požádat protistranu o písemný souhlas se zasíláním elektronických faktur
 • specifikovat tento způsob zasílání faktur již přímo ve smlouvě
2. Aby bylo možné elektronickou fakturu považovat za daňový doklad, relevantní pro úřady zabývající se správou daně, je podle zákona nutno opatřit ji důvěryhodným elektronickým podpisem. Výjimku tvoří zaslání přes EDI, které ovšem není nijak blíže zákonem definováno (pouze odkazem na doporučení Evropské komise z roku 1994), proto se i v EDI komunikaci velmi často elektronický podpis používá. [EdiZone].

3. Samotné elektronické posílání může proběhnout emailem, který představuje nejjednodušší a nejvíce rozšířený způsob zaslání. Email může být často vyhodnocen spamovým filtrem jako nežádoucí pošta, proto je velmi vhodné požadovat po adresátovi potvrzení o přijetí zprávy. [EdiZone].

4. Při zaúčtování faktury v elektronické podobě je odběratel povinen na přijatou fakturu doplnit náležitosti účetního dokladu (§ 11 zákona č. 563/1991 Sb.). Jedná se o tzv. podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování: [EdiZone]
 • přidání klasického důvěryhodného elektronického podpisu nebo
 • fakturu vytisknout a osoby odpovědné za účetní případ a jeho zaúčtování se na vytištěnou fakturu vlastnoručně podepíší.
 • Zákon naštěstí umožňuje i společný podpisový záznam pro více účetních dokladů. Příjemce může tedy vytvořit jeden společný podpisový záznam pro více účetních dokladů (tzv. sjetinu) a vlastnoručně podepsat jen tento záznam.
Co získáme: [EdiZone]
 • Úspora u řady firem je vyšší než 25 Kč za jedno vystavení a odeslání papírové faktury.
 • Celý proces se urychluje nejméně o 2 dny, které jsou obvyklé pro zaslání papírové faktury poštou, což působí příznivým vlivem na cashflow.
Jak je vidět, proč to dělat jednoduše, když to dělat složitě. Nedovedu pochopit, proč se předpokládá měnění faktury zasílané elektronicky, papír přeci můžu pozměnit úplně stejně jednoduše. Viz. např. článek Praha ztratila 50 milionů. Někdo je poslal na jiný účet.

zdroj: Edi Zone: Seriál: Elektronická fakturace (2. díl) – vystavení, výměna a příjem elektronických faktur

čtvrtek 9. června 2011

Vývoj ERP systémů

V květnovém čísle Moderního řízení mě zaujal obrázek zachycující historii informačních systémů. Tedy jak jsme se dostali od MRP (Material Resource Planning), které měly usnadnit výrobu, k celopodnikovým ERP 2.0 (Enterprise Resource Planning s prvky web 2.0 ~ sociální sítě).

zdroj: ZAVORAL, P. Historie ERP - krok za krokem. Moderní řízení, 05/2011.Economia: 2011. ISSn 0026-8720.zdroj: [ZAVORAL, 2011:59]


zdroj: ZAVORAL, P. Historie ERP - krok za krokem. Moderní řízení, 05/2011.Economia: 2011. ISSN 0026-8720.

středa 25. května 2011

Historie EDI

Nejčastější definici pojmu EDI je zřejmě tato: "EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) - je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou. [REICHEL, D., 2009:4]"

Vývoj EDI v různých podobách lze vystopovat v USA v polovině 60. let. V roce 1968 se skupina železničních společností začala zajímat kvalitou mezifiremních výměn dat o přepravě. Za tímto účelem byla ustanovena organizace TDCC (Transportation Data Coordinating Commitee), která se měla problematikou zabývat. [SLEBRICH, S., 2006:3].

Ve stejné době se problematikou začaly zbývat i jednotlivé společnosti jako General Motors (dále jen GM), Super, Valu, Sears a K-Mart. Podnětem byla neefektivita pohybu dokumentu s jejich hlavními obchodním partnery. Každá z firem měla svůj specifický systém, a pokud by jedna firma obchodovala současně s GM, Sears a K-Mart, znamenalo by to tři rozdílná firemní rozhraní. [SLEBRICH, S., 2006:3].

Několik společnosti na počátku 70. let podporovalo a sdílelo EDI systémy a většinou je následně převedly na společného poskytovatele. V několika případech systém vyvinuli sami poskytovatelé a začali jej nabízet pro další oblasti podnikání. Příkladem takových průkopnický společností bylo IBM IVANS, které zajišťovalo výměnu dat pro americké pojišťovny nebo ORDERNET ve farmaceutickém průmyslu. Tyto systémy pro jednotlivá odvětví měly stejnou neváhodu, měli sice standardy, ale nebyli schopny propojit vzájemně. Například ORDERNET nemohl komunikovat s EDI systémem pro přepravce. [SLEBRICH, S., 2006:3].

V roce 1973 TDCC rozhodlo o vývoji standardů pro mezi firemní komunikaci a tzv. živých standardů - postupy jak měnit standardy v budoucnu. Výsledkem této iniciativy byly první EDI standardy pokrývající letecký, automobilový, námořní, železnícníční průmysl a některé bankovní operace. [SLEBRICH, S., 2006:3].

V roce 1981 byly tyto standardy publikovány:
 • ANSI X12 - obecné použití
 • WINS - skladovací průmysl
 • UCS - potravinářství a farmacie
 • HIPAA - zdravotnictví
 • TDCC - přeprava
V Evropě kolem roku 1984 vznikly standardy TRADACOMS, ODETTE a JEDI. V roce 1985 začaly práce na EDIFACT (EDI For Administration, Commerce & Transportation), mezinárodním standardu pod záštitou OSN. [SLEBRICH, S., 2006:3].

Literatura
REICHEL, D. Jak na elektronickou výměnu dat. CCV Informační systémy [online]. 2009 [cit. 2009-09-29]. 19 s. Dostupný na WWW: <http://data.businessworld.cz/file/elektronicka-vymena-dat.pdf>.
SLEBRICH, S. EDI Overview: A practical guide to EDI and the TrueCommerce solution. TrueCommerce [online]. 2006 [cit. 2006-01-31]. 8 s. Dostupný na WWW: <http://www.haldengroup.com/products/edisolutions/docs/TrueCommerce_overview.pdf>
.

úterý 24. května 2011

První setkání s GDSN

Někdy v březnu mi přistál na stole dokument z Globusu pod názvem B2B Grow. První poznámka k dokumentu byla, že s Globus zavedeme objednávky (ORDERS) a faktury (INVOIC), ale v materiálu se mluvilo i o dalších protokolech přes EDI. Hlavně mě překvapily termíny, už v momentu obdržení dokumentu, první termíny byly za námi. Neměl jsem se však strachovat, celé to mělo mít skluz a dohromady nikdo nevěděl, o co vlastně jde, a že bude nějaké školení. Tak jsem naplánoval rozšíření stávajících protokolů EDI, které máme s Rossmann a DM i na Globus, a dále to zvláště neřešil.

V květnu jsme s kolegou cestovali do Prahy na referenční návštěvu zákazníka KODYSu a jeho zákazníka ASKO. Při probírání řízeného skladu a zkušeností s ERP jsem se zeptal na B2B Grow projekt Globusu. Okamžitě jsem na celou věc získal nový náhled. Jelikož hlavními zákazníky ASKO bylo stavební řetězce jako Baumax, Hornbach a taky Baumarkt Globusu, KODYS pak je přímo partnerem GS1, zjistil jsem, že se nebude jednat jen o nějaké plácání do vody, které čas od času vypukne a pak se nic neděje. Projekt si zaslouží z mé strany nejvyšší možnou pozornost.

Scénář u hodně IT projektu je podobný. Změnu komunikuje obchodní zástupce, který nic neví. Předá ji jinému manažerovi ve firmě, jež to po dohodě s managementem vrhne na IT. IT oddělení obou firem se spojí a celou věc realizují. Obchodníci a lidé s managementu o celém projektu mluví jak o věci (blackboxu), co dělá IT a pokud funguje, nebudeme do to šťourat, už máme tak starostí až nad hlavu. V poslední době si hlavně vzpomínám na zavádění nového ERP s přechodem na EDI v Marionnaud a právě projekt B2B Grow Globusu.

Při bližším pohledu na celou věc, je to křišťálově jasné. I do oblasti kosmetiky, i když zatím pouze lifestylové (sortiment Prestige Products) dorazilo ECR, o kterém jsem už na blogu psal. Nejlépe o smyslu GDSN (Global Data Synchronisation, česky Datová synchornizace) vypovídá následující obrázek.

Co je to GDSNObrázek: Jak se změna GDSN projeví mezi obchodními partnery na trhu. [ČERNÝ, 2010]
GDSN se budu na blogu postupně věnovat více. Na první pohled je patrné, že zavedení standardu výměny dat tak, aby každý zákazník neměl vlastní protokoly, je ohromné zjednodušení a úspora.

Literatura
ČERNÝ, K. Globální datová synchronizace - efektivní řešení procesu zalistování výrobků. GS1Akademie.cz [online]. 2010 [cit. 2011-05-25]. Dostupný na WWW: <http://www.gs1-akademie.cz/info-859/globalni-datova-synchronizace-efektivni-reseni-p-s131348408>.

čtvrtek 5. května 2011

Pracovní oblečení

S otevřením distribučního centra CWJ24 obdrželi všichni zaměstnanci nové sady pracovního oblečení. Byl zvolen pracovní komplet Desman, který je v šedo-oranžovém provedení. Časem se však ukázalo, že není příliš vhodný:
 • poměrně rychle odešli jezdci zipu na blůzách,
 • blůzy jsou vůbec nevhodně střižené a při práci spíše překáží,
 • na kalhotách s laclem se rozlamovaly boční knoflíky,
 • téměř současně se třem lidem rozbily zipy na kalhotech,
Ani materiál se neukázal jako funkční, Desman je vyroben z látky v kombinaci polyester 65% a bavlna 35% při gramáži látky 235 g/m2.

Pracovni obleceni Desman, Stanmore a VenatorPracovní komplety Desman (šedo-oranžový), Stanmore (modrý) a Venator kalhoty (černé). Zdroje obrázků: PÍCHA Safety, s.r.o. MONTÉRKY a Stanislav Pištěk - Dasty

Jak první alternativu jsme vybrali komplet Stanmore, který má navíc reflexní prvky. Mohlo by se pak upustit od nošení reflexní vest v paletovém skladu. Stanmore je v modrém provedení, materiál je 100% bavlna a gramáž látky je mírně vyšší než Desman, a to 275 g/m2.

Dalším kandidátem je komplet Venator, s kterým jsou zkušenosti už z dřívější doby. Zaměstnanci si zejména pochvalují možnost odepínání nohavic, a tak možnosti udělat z kalhot šortky. Venator je ze 100% bavlněný a gramáž je mírně nižší než Desman: 230 g/m2.

Poslední alternativou pro kalhoty jsou džíny. Džínový pracovní komplet jako je Brondby má však kombinaci polyester/bavlna jako Desman a nejvyšší gramáž 300 g/m2.

Jelikož pracovní oblečení je nošeno třetinu dne, měla by se jeho výběru věnovat náležitá pozornost. Když se zaměstnanci cítí ve svém oblečení pohodlně, mohou se o to více soustředit na svou práci.

středa 4. května 2011

Lepící pásky

Taková maličkost jako lepící páska je poměrně věda. V CWJ24 používáme na zavíraní kartonových krabic dva typy pásek:
 1. hnědá páska 48x66 11131 CH - na běžné zavírání krabic ve skladu a pro expedici vlastní dopravou
 2. bílá páska 48x66 s potiskem loga - jedná se o pásku, která současně slouží jako ochrana zásilky při přepravě, její neporušení je pro zákazníka záruka, že po cestě nebylo s obsahem nikterak manipulováno
Lepící pásky objednáváme po paletách a pokud se chceme chovat ekonomicky musíme dbát na cenu. Jak se však zjistilo cena je věc jedna a kvalita věc druhá. Málokterý prodejce vůbec ví co prodává a i přes vyzkoušení na vzorku nemusí být nakonec skladníci s páskou spokojeni.

Potištěná lepící páska Ukázka použití bílé potištěné pásky.

Varianty nanášených lepidel lepicích pásek: [TART]
 • Akrylátové - lepidlo založené na bázi vody. Univerzální, po aplikaci dosahuje velmi rychle 100% lepicího účinku. Problematické je použití při nízkých teplotách.
 • Hot-Melt - lepidlo založené na bázi syntetického kaučuku. Univerzální, po aplikaci dosahuje 100% lepicího účinku s mírnou prodlevou. Vhodné pro použití i při širokém rozmezí teplot.
 • Solvent - lepidlo na bázi přírodního kaučuku s přídavkem dalších adheziv.Vysoce účinné, vhodné i pro náročné lepení - nejvyšší kvalita.
Pokud hodnotíme pásky ve skladu z pohledu uživatele, jsou důležité tyto parametry:
 1. přilnavost ke kartonovému povrchu
 2. tah a plynulost odvíjení pásky
 3. odolnost pásky vůči trhání

středa 27. dubna 2011

Jak snížit spotřebu papíru

Pokud chce firma snížit spotřebu papíru synergicky snižuje spotřebu náplní tiskáren a kopírek a často také náklady na obálky a poštovné.

Spotřeba papíru v ČR neustále roste. Výsledky za rok 2009 zatím nejsou známé. Celosvětový průměr je 55 kg na hlavu. Zdroj: Arnika Spotřeba papíru v ČR neustále roste. Výsledky za rok 2009 zatím nejsou známé. Celosvětový průměr je 55 kg na hlavu. Zdroj: Arnika

1. Režimová opatření

Omezení množství tisku, tj. netisknout, co není potřeba (např. e-mail), dávat přednost, kde je to možné, elektronické korespondenci, archivování a dokumentaci.

Využívat papír z obou stran, tj. oboustranný tisk (duplexní tisk) a kopírování, a to jak u interního použití, tak u oficiálních dokumentů a formulářů. Stejně tak je vhodné tisknout více stránek na jeden list, zejména u prezentací.

Nahradit klasické zasílání dokumentu poštou e-mailem, zejména faktury a jiné produkty účtáren.

2. Mechanická omezení

Omezit počet tiskáren a kopírek. Síťový tisk je nakonec levnější a každý si rozmyslí jestli to potřebuje skutečně vytisknout, když musí o patro níže.

3. IT opatření

Zavést elektronický oběh a schvalování dokumentů v rámci informačního systému firmy. Současně však musí být zajištěna spolehlivá elektronická archivace, a to oběma směry. Často se archivuje, ale pak není snadné data rekonstruovat, když je po čase potřeba.

Teorie omezení

Autorem Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) je Eli Goldratt. Podle této teorie má každý systém svá omezení. Kdyby je neměl, dosahoval by nekonečných výsledků, v podnikatelském prostředí tedy nekonečného zisku. To samozřejmě není možné, ale v každém případě se odstraňováním "úzkých míst" dostáváme ke zlepšení fungování organizace a zvyšování zisku.

Nejznámější aplikací teorie omezení je způsob plánování a řízení výroby nazvaný drum-buffer-rope (DBR). Podívejme se na praktickém příkladu z oblasti logistiky, jak tento systém funguje:

Výrobní společnost má problém s manipulací ve skladu. Dodávky jsou vykládány zdlouhavě a v této době se prodlužuje i reakce na výdej ze skladu. Jindy zase mají manipulační pracovníci prostoje.

Prvním krokem je tedy zjištění úzkého místa. Jako největší brzda se ukázaly vysokozdvižné vozíky. V době, kdy přijde kamion, nestačí vykládat a vzájemně se pletou do cesty. Mimo tuto dobu zase často stojí. Nejdříve tedy bylo třeba hledat lepší způsob vytížení (druhý krok) a zejména mít jistotu, že budou mít co dělat. Je tedy třeba vytvořit nárazník (buffer), zásobu práce.

Nárazník byl vytvořen tak, že při skládání kamionu oba vozíky skládají zboží na nejbližší plochu, nevozí ji tedy až na místo ve skladu. Tím se vytvoří zásoba – po odjezdu kamionu začnou vozíky rozvážet zboží do skladu.

Dalším krokem je vytvoření rytmu (drum, tedy buben). Ten samozřejmě udává práce vozíků a všichni ostatní pracovníci i činnosti skladu se jí musí přizpůsobit. Tímto způsobem se zabrání „rozpracovanosti“ (například pracovník začne rozbalovat zboží na paletě, ale odběhne k další atd.).

Tím se dosáhne plynulosti, jako by děj byl tažen na laně - rope (můžete si ho představit jako lanovku, kde jsou kabinky stále stejně vzdáleny). Pracovník tedy začne rozbalovat zboží až poté, co je umístěno ve skladu, ne třeba, když má čast ještě venku apod.

zdroj: TOMAN, M. Co je to Teorie omezení? Intuituvní marketing, s.r.o. [online, cit. 22.11. 2007].

pondělí 31. ledna 2011

Co je to informační systém?

Donedávna platilo, že se pod informačním systémem rozuměl software a hardware, ale dnes je potřeba přidat:
 • Lidé, jejich znalosti, dovednosti ve využívání HW a SW, úroveň motivace, schopnost sdílet informace, pracovat týmově.
 • Data, jejich komplexnost, úplnost, pravdivost, kompatibilita, jednoznačnost.
 • Procesy, které v podniku provozujeme, jejich smysluplnost, efektivita, provázanost.
Hlavním rysem těchto tři nových parametru kvality informačního systému je, že nemůžeme skokově zvýšit jejich kvalitu.

zdroj: PUKERT, J. Projekt IS/IT jako redukční dieta. Economia, Moderní řízení, 1/2011. ISSN 0026-8720. 53s.

čtvrtek 6. ledna 2011

Bullwhip Effect

Efekt biče (bullwhip-effect), nazývaný někdy též efektem zesílení (amplification effect), označuje jeden z tzv. řetězcových jevů spočívající v tom, že variabilita poptávky v dodavatelských řetězcích se směrem od konečných zákazníků přes obchod až k výrobcům a jejich dodavatelům stále více zvětšuje. [KAPOUN, 2005]

source: LEE, H. L., PADMANABHAN, V., WHANG, S. The Bullwhip Effect in Supply Chains Pohled na Bullwhipe Effect přes dva stupně dodavatelského řetězce. Relativně konstantní objednávané množství u zákazníka je postupně efektem rozkmitáno, až po "divočinu" u výrobce.
Poprvé byl tento efekt pozorován u papírových plen Pampers u P&G. Při analýze vzorců chování v objednávaní zboží bylo chování koncových spotřebitelů relativně konstantní, ale objednávky materiálu od dodavatelů do výroby vykazovalo velkou fluktuaci. Ke stejném závěru přišli v HP, když zjistili, že fluktuace objednávek tiskáren směrem od maloobchodníka přes velkoobchodníky až do výroby stále narůstá.

Proč se na tento jev však nepřišlo dříve? Před zaváděním ECR (Efficient Consumer Response) bylo nepředstavitelné, aby podniky mezi sebou sdílely v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce informace o prodejích a skladových zásobách. Až větší integrace těchto řetězců a zapojení výpočetní techniky odhalilo tento efekt.

Velké výkyvy v poptávce znamenají vetší zásoby a tedy i větší vázanost kapitálu a vyšší náklady. Efekt biče vlastně popisuje plýtvání kapacitami z důvodu nekomunikace, které se promítá do vyšších konečných cen pro zákazníka.

Hlavní důvody efektu biče:
 1. Nedostatek informací pro přesnější odhad poptávky.
 2. Dávkové objednávání.
 3. Nekoordinované realizace reklamních kampaní.
 4. Předjímané převisy poptávky - pokud je objednávka vykryta jen zčásti, navýším příští objednávku o nedodané množství, čímž se vytvoří umělá poptávka, na kterou dodavatel reaguje objednáním většího množství u svého dodavatele.
Řešení:
 1. Horizontální integrace ~ sdílení informací a plánování v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.
Tip: Praktickou ukázku efektu biče je možné vyzkoušet při hraní manažerské hry Beer Game.

Zdroje:
LEE, H. L., PADMANABHAN, V., WHANG, S. The Bullwhip Effect in Supply Chains. Sloan Management Review/Spring 1997. 93-102p.

KAPOUN, J. Systém SCM a jeho efekt biče. Logistika, 2005. ISSN 1213-7693.

pondělí 3. ledna 2011

Efficient Consumer Reponse

Počátkem 90. let v USA rapidně poklesla ziskovost obchodů s potravinami. Příčinou byl nástup velkých diskontních prodejen. Již tehdejší výzkumné studie upozornily na možné úspory až v rozsahu 10 % a to prostřednictvím vzájemné spolupráce mezi výrobci a obchodníky v oblasti řízení výroby, přepravy a skladování zboží a marketingu. Tyto úvahy vedly ke zformulování a postupně i realizaci koncepce, která byla nazvána jako Efficient Consumer Response (ECR).

Základní myšlenka: růst tržního podílu a obratu nemůže být postaven na agresivně nízkých cenách, ale na výhodnějším poměru ceny a výkonu z pohledu konzumentů. Uplatněním nástrojů např. scanner na pokladnách, se zpřesní individuální poptávka zákazníka, což umožní lépe pochopit jeho přání a potřeby. Protože data jsou zpracovávána pomocí počítačů, lze dosáhnout rychlé reakce na případné změny v poptávce, tj. vyjít zákazníkům rychle vstříc. Nebude se tolik plánovat (odhadovat budoucí vývoj), ale díky počítačům se bude na nastalé potřeby rychle reagovat. Zásobovací řetězec bude sledován a koordinován jako jeden celek, zahrnující dodavatele, obchodníka a konzumenta. Poznatek o změně poptávky (např. o jejím růstu) je velmi rychle předán výrobcům a jejich dodavatelům.

Charakteristiky ECR lze shrnout do následujících bodů:
 • Společná optimalizace toku zboží mezi výrobcem a obchodníkem
 • Automatizace toku zboží a informací
 • Výměna dat o realizovaných prodejích a stavu skladových zásob
 • Společná analýza a hodnocení tržní situace
 • Společné strategie v oblasti sortimentu
Vedle technického vybavení (počítačové sítě mezi podniky v dodavatelském řetězci) je nezbytným předpokladem nastolení důvěry mezi obchodníkem a výrobcem. Obě strany si totiž musí vyměňovat data, strategické plány, které dříve měly čistě interní charakter. Toto oboustranné sdílení informací je nutné, protože jak výrobce tak i obchodníci se podílejí společně na rozhodování o budoucích alternativách. Výhody, plynoucí z takovýchto rozhodnutí, pak budou ku prospěchu oběma stranám.

zdroj: ŠKAPA, R. Studijní text do předmětu Podniková logistika, ESF MUNI Brno:2010.

Etapy zavádění ERP

 1. rozhodnutí pro změnu ERP systému
 2. vytvoření řešitelského týmu
 3. výběr vhodného ERP řešení a jeho dodavatele (případné využití dotací OPPI)
 4. uzavření smlouvy o zavedení ERP
 5. implementace systému
 6. uvedení systému do provozu a jeho údržba
V současnosti ustupují technické stránky ERP systému poněkud do pozadí, jsou zatlačovány
naléhavějšími otázkami typu: „Jaký efekt nám nový systém přinese v poměru s vynaloženými náklady?“.

zdroj: PELIKÁN, V. Analýza využití ERP systémů na českém trhu. ESF MUNI, Brno: 2009. Bakalářská práce. 40-41s.