čtvrtek 22. září 2011

Glamour Trade a e-faktura

Glamour Trade, s.r.o. začíná od září 2011 používat elektronickou fakturaci.

Co je elektronická faktura (e-faktura)?
Elektronická faktura (e-faktura) plně nahrazuje klasickou papírovou fakturu. Každá elektronická faktura je opatřena digitálním elektronickým podpisem tak, aby splňovala veškeré zákonné náležitosti. Zasíláme ji e-mailem jako přílohu ve formátu PDF.

Je elektronická fakturace legální?
Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové.

Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH; Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Proč vyžadujete souhlas se zasíláním e-faktur?
Abychom Vám mohli zasílat daňové doklady v elektronické podobě, musíme si k tomu na základě platné legislativy vyžádat Váš souhlas.

Pokud jsme Vás o souhlas se zásíláním e-faktur nepožádali přímo v rámcové odběratelské smlouvy, prosíme Vás o vyplnění samostatného dotazníku „Souhlas s elektronickým zasíláním faktur“, nejčastěji prostřednictvím našeho obchodního zástupce.

Proč zasíláte elektronicky pouze faktury, nikoli dobropisy?
Vzhledem k tomu, že s elektronickou fakturací právě začínáme, umožňují nám dosavadní technické možnosti bezproblémové zasílání pouze prostých faktur. Na zprovoznění zasílání rovněž ostatních podob daňových dokladů v současné době pracujeme. Věříme, že v brzké době budeme schopni elektronicky zasílat všechny typy daňových dokladů.

Žádné komentáře:

Okomentovat