středa 18. srpna 2010

Checklist: složky nákladů distribučního centra

Náklady na budovu:
 • budova a okolní komunikace
 • vybavení
 • údržba
 • zabezpečení (proti vniknutí a požární)
 • pojištění
 • daně z nemovitosti
Náklady na instalace:
 • regály a další skladovací zařízení
 • nábytek
 • bezpečnostní a orientační značení značení (uličky, únikové cesty, informační systém budovy, piktogramy, apod.)
Náklady na techniku:
 • vozíky (vysokozdvižné, čistící, paleťáky, ...)
 • dopravníky a jiné vnitřní dopravní systémy
 • ovinovačky palet
 • lis na odpad
Náklady na materiál:
 • palety, kartony, boxy
 • balící materiál
 • štítky, papír
Personální náklady:
 • mzdy pro zaměstnance skladu
 • nakupované služby (stravování, úklid, apod.)
 • ostatní personální náklady (školení, OOPP, pojištění zaměstnanců apod.)
IT náklady:
 • informační systém (WMS)
 • komunikace (Internet, intranet, Wi-Fi, telefony)
 • hardware (servery, PC, PDA, tiskárny, apod.)
 • správa, podpora a dodatečné služby
Náklady na držení zásob:
 • odpisy na poškozené nebo chybějící zboží
Náklady na správu:
 • náklady na management
 • náklady na účetní, mzdové, personální a podpůrné další funkce
zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

úterý 10. srpna 2010

Maličkost jako objednávané množství

Darkova kazeta Escada Desire Me je balena po 6kusechVětšina dárkových kazet je v originálním balení po 6 kusech.
Začneme malým příkladem.
Zákazník požaduje 5 dárkových kazet, zatímco v originálním balení je těchto kazet 6. Vyskladnit 5 kazet pro distribuční centrum znamená otevřít karton, odebrat jednu kazetu, vyplnit prázdné místo a karton znovu zabalit. Zbývající dárková kazeta bude muset být zabalena do nového kartonu. Samozřejmě tyto operace zaberou více času než vyskladnění 6 dárkových kazet v podobě originálního kartonu. Rozdíl v nákladech mezi vyskladněním 5 nebo 6 kazet se může zdát být zanedbatelný.

Možná zákazník potřebuje pouze 5 dárkových kazet a je to konečné množství, které si na vánoce objedná. V tomto případě dává smysl dodat 5 místo 6 dárkových kazet. Ale jakmile si zákazník toto množství objednává pravidelně, správné množství znamená úsporu pro všechny, protože každá taková objednávka znamená plýtvání.


Aby se mohlo předcházet situacím, kdy zboží vyžaduje zbytečně větší množství materiálu a energie, je potřeba správně nasměrovat samotný objednávkový proces. K tomu je potřeba několik podmínek:
 1. Evidovat počet kusů zboží v originálním balení u karty zboží v informačním systému.
 2. Zobrazovat tuto informaci jak brand managerovi tak obchodnímu zástupci v informačním systému.
 3. Zobrazit tuto informaci v ceníku pro zákazníka.
 4. Plánovat marketingové akce s ohledem na tato množství.
 5. Vysvětlit zákazníkovi výhody objednání si originálního balení.
I distribuční centrum myslím na ekologicky šetrné jednání.

Úroveň služeb (Service Levels)

Distribuční centrum poskytuje služby, které mají přidanou hodnotu v rámci odběratelsko-dodavatelského řetězce (supply chain). Jako v každém distribučním centru existují i v CWJ24 čtyři hlavní služby:
 1. příjem: evidence zboží, kontrola, aktualizuje se stav zásob, ...
 2. uskladnění: umožňuje rychle vyřizovat objednávky a eliminuje ztrátu obchodní příležitosti.
 3. expedice: zajišťuje dodání zboží zákazníkovi na správné místo a ve správný čas.
 4. přidaná hodnota: polepování českým návodem, sestavování setů a stojanů, přebalování, apod.
Kvalitu těchto služeb můžeme měřit prostřednictvím tří ukazatelů:
 1. citlivost: určuje, jak rychle po zadání požadavku má být služba dokončena.
 2. přesnost: určuje kvalitu, tedy jaká je tolerovatelná chybovost služby.
 3. přizpůsobivost: určuje stupeň, jak velký rozptyl v počtu požadavků na služby může být uspokojen.
Například: Na expedici můžeme požadovat, že 99,7% objednávek je doručeno zákazníkovi do 24h (citlivost), 99,8% zboží je dodáno správně (přesnost) a distribuční centrum může zvládnout mezi 1-2tis. objednávkami denně (přizpůsobivost).

Smlouva o poskytování logistických služeb
(SLA, Service Level Agreement)

... na příspěvku se pracuje a bude postupně aktualizován.

zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760