pondělí 26. září 2011

Výhody e-fakturace

Měsíční provoz elektronické fakturace společnosti stojí často méně než jsou jejich měsíční náklady pouze na samotné poštovné. Doba návratnosti počáteční investice je v řádu jednotek měsíců.

Výhody na straně vystavitele faktury

 • úspora nákladů: v průměru o 23 Kč na fakturu – odpadá práce na balení, přepisování, podepisování a třídění dokladů, distribuce obálek, toner tiskáren, poštovné, papír
 • zrychlení úhrady faktur: zrychlení přijetí faktury v průměru o 5 dnů, je zajištěna okamžitá doručitelnost a zpětná vazba
 • odpadá nutnost fyzické archivace dokladů, eliminace ztrát dokumentů
 • jednoduché a časově nenáročné vystavení a odeslání faktury
 • snížení počtu vrácených a nedoručených faktur
 • bezpečnost a právní jistota – doklady obsahují všechny náležitosti daňového dokladu, jejich přenos a archivace jsou garantovány ve shodě se změnami platné legislativy

CCV z pripadove studie Schneider electric - naklady na papirovou fakturuCelkové průměrné náklady na vystavení a odeslání jedné papírové faktury vyčíslil Schneider Electric na 27 Kč. (zdroj: CCV)
Výhody na straně příjemce elektronické faktury
 • snadná a spolehlivá dohledatelnost faktur
 • omezení vzniku chyb a eliminování ztrát dokumentů
 • zvýšení efektivity fakturačního oddělení – odpadá nutnost třídění a ručního zadávání dokumentů
 • snadná kontrola, procházení dokladů, přístup k dokladům odkudkoliv
 • automatické párování dokladů – umožňuje jednoduše likvidovat faktury
 • vyšší možnost dosáhnout bonusů za včasné placení faktur
 • zlepšení vztahu s partnery – redukce počtu konfliktních obchodních případů
zdroj: CCV. CCV e-Fakturace: Logicky pouze elektronicky. Chcete vědět více? »

čtvrtek 22. září 2011

Glamour Trade a e-faktura

Glamour Trade, s.r.o. začíná od září 2011 používat elektronickou fakturaci.

Co je elektronická faktura (e-faktura)?
Elektronická faktura (e-faktura) plně nahrazuje klasickou papírovou fakturu. Každá elektronická faktura je opatřena digitálním elektronickým podpisem tak, aby splňovala veškeré zákonné náležitosti. Zasíláme ji e-mailem jako přílohu ve formátu PDF.

Je elektronická fakturace legální?
Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové.

Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH; Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Proč vyžadujete souhlas se zasíláním e-faktur?
Abychom Vám mohli zasílat daňové doklady v elektronické podobě, musíme si k tomu na základě platné legislativy vyžádat Váš souhlas.

Pokud jsme Vás o souhlas se zásíláním e-faktur nepožádali přímo v rámcové odběratelské smlouvy, prosíme Vás o vyplnění samostatného dotazníku „Souhlas s elektronickým zasíláním faktur“, nejčastěji prostřednictvím našeho obchodního zástupce.

Proč zasíláte elektronicky pouze faktury, nikoli dobropisy?
Vzhledem k tomu, že s elektronickou fakturací právě začínáme, umožňují nám dosavadní technické možnosti bezproblémové zasílání pouze prostých faktur. Na zprovoznění zasílání rovněž ostatních podob daňových dokladů v současné době pracujeme. Věříme, že v brzké době budeme schopni elektronicky zasílat všechny typy daňových dokladů.

pátek 2. září 2011

Jak správně převzít zásilku od DPD

CWJ24 od září používá pro doručování objednávek na parfumerie a drogerie zásilkovou službu DPD. Většina zásilek je doručena do 24h. I když je váhový limit na zásilku 50kg, běžná zásilka nepřesáhne často 10kg. Toto opatření je kvůli snadnější manipulaci i povaze zboží uvnitř kartonu.

Jak má vypadat zásilka z CWJ24?
Zásilka je zabalena většinou do pevného 5-ti vrstvého kartonu a zabezpečena páskou s firemním logem. V prvním balíku (pokud je objednávka ve více kartonech) je uložena faktura (dle požadavků zákazníka) a v každém dalším balíku potom pouze dodací list, na kterém je přesný soupis obsahu jednotlivého balíku.


Každá zásilka pro DPD je zabalena do pevné kartonové krabice
a zajištěna páskou s logem distribučního centra CWJ24.


Jak přebrat a jak reklamovat
Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky:
 1. Je karton nepoškozen? (zmáčknutý, potečený nebo je v něm dokonce díra)
 2. Je páska s firemním logem nepoškozená? Pozor na jakékoliv přelepování původní pásky.
 3. Přebíráte správný počet kartonů?
Obdrželi jste balík poškozen nebo nekompletní ?
Pokud naleznete jakékoliv poškození je nutné jej zaznamenat do přepravního listu, kde podepisujete převzetí zásilky. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody. Pro následnou reklamaci potřebujete původní karton zásilky, proto jej hned nevyhazujte! Pokud je však poškození zjevné, zásilku vůbec nepřebírejte.

Skrytá vada

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 2 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě. Opět musíte mít ponechán původní karton zásilky!

Komunikace reklamace s DPD
 1. Reklamační formulář (na internetu) nebo
 2. oznámení proveďte na bezplatné telefonní lince společnosti DPD: 841 700 700
Pro komunikaci s DPD výhradně používejte číslo zásilky (15 číslic - Track). Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce www.dpd.cz po zadání jejího čísla (15 číslic - Track).


stitek DPD
Na každém štítku je v prostřední části nad čárovým kódem 15-ti místný kód (Track),
který slouží ke komunikaci při případné reklamaci zásilky.


Pokud tyto zásady nebudou dodrženy, má dopravce a tudíž i naše firma právo reklamaci zamítnout. Společnost DPD zajistí svoz poškozené či nekompletní zásilky spolu se zápisem o škodě zpět k nám. Jakmile přijmeme tuto zásilku, budeme ihned expedovat nové zboží zpět k vám.

Balik pripraveny ke konecnemu zabaleni, vcetne dodaciho listu.
CWJ24 balí své zásilky za pomoci vzduchových polštářků,
které chrání zásilku při přepravě.


Kontakt na zákaznický servis CWJ24:
 • tel.: +420 541 227 965,
 • mobil pro zákazníky Glamour Trade: +420 605 209 200,
 • mobil pro zákazníky Prestige Products: +420 605 232 565