pátek 15. února 2013

ECR Beauty Sector

Česko-Slovenská ECR bude 7. března v Praze pořádat ECR Collaborative Workshop - Beauty Sector. Podobná pracovní skupina zatím existuje jen ve Francii. Hlavními tématy prvního setkání bude:
  • Současné výzvy v dodavatelském řetězci kosmetiky.
  • Hledání způsobů modernizace a logistiky a obchodu.
  • Hledání metod, které pomohou zpřehlednit obchodní transakce.
  • Co ze zahraničního know-how je vhodné právě pro český a slovenský trh.
Mimo jiné bude na workshopu pozornost věnována směrnici EU 1223/2009 pro kosmetický průmysl a zkušenostem kolegů z Francie.