čtvrtek 28. října 2010

Krmení ryb

V Glamouru se bavíme i chovem japonských kaprů. Dostalo se tak zajímavému využití retenční nádrži, která byla podmínkou pro postavení distribučního centra CWJ24.

Krmeni rybFoto: Vedoucí skladu Aleš krmí kapříky během přestávky, hlavním pánem kaprů je správce Viktor, který měl při pořízení snímku volno.

úterý 5. října 2010

Nový kotec pro psy

Glamour a Cero dostali v areálu Glamour, a.s. náležité ubytování v podobě moderního kotce. Každý ze psů má vlastní část s boudou.

Nový kotec pro psyNový kotec pro naše psy Glamoura a Cera.


Glamour a Cero v novém 2-pokojovém kotciGlamour a Cero ve svém 2+0.

středa 29. září 2010

Ocenění pro tým Max Colour Effect

Velkého úspěchu dosáhl tým Max Colour Effect, když si z marockého Marrakeshe odvezl stříbrnou Market Innovation Awards za uvedení značky Max Colour Effect na českém trhu.

Na snímku Eliška Kytnarová po předání ceny s Madamme Esi, viceprezidentkou P&G,Beauty Cosmetics, z USA.foto: Eliška Kytnarová (vlevo) se stříbrnou cenu Market Innovation Awards, kterou převzala od Madamme Esi (vpravo), viceprezidentky P&G Beauty Cosmetics.

Toto vysoce prestižní ocenění bylo uděleno především za aktivní, rychlé a profesionální zvládnutí uvedení značky Max Colour Effect. Před zástupci ze 75 zemí si cenu převzal obchodní ředitel divize dekorativní kosmetiky Antonín Keller a brand manager značky Eliška Kytnarová. Kampaň českého týmu posloužila jako vzorová pro distribuci v Norsku, Chorvatsku, Slovinsku a Maďarsku. Uvedení čeká i slovenský tým.

Ocenění bylo spojeno i s významnou podporou českého týmu v podobě prostředků pro další rozvoj značky v České republice.

Specifika logistiky v módních odvětvích

Pod pojem móda lze zařadit řadu produktů, jejichž hlavní charakteristikou jsou:
 • krátký životní cyklus: zboží reflektuje momentální náladu ve společnosti, období jeho prodejnosti je krátké.
 • vysoká volatilita (výkyvy v poptávce): poptávka po módním zboží je zřídka lineární, je ovlivňována náladami a rozmary, jako je počasí, TV pořady, filmy. Velký vliv mají ovlivňovatelé v podobě celebrit.
 • nízká předvídatelnost: vzhledem k volatilitě poptávky, je obtížně toto zboží plánovat.
 • vysoce emotivní nakupování: zákazník se rozhoduje ke koupi většinou na místě a impulsivně, jeho rozhodnutí ovlivňuje mnoho faktorů jako barvy, velikosti nebo prostředí. Kritická je tedy dostupnost zboží na místě prodeje.
Tyto faktory kladou velké nároky na management s vysokým rizikem výpadku nebo nadbytku zboží na trhu.

Zdroj: Fernie, J. a Sparks, L. Logistics and retail management: insights into current practice and trends from leading experts. Kogan Page Publishers, 2004. 240 pages. ISBN: 9780749440916.

středa 18. srpna 2010

Checklist: složky nákladů distribučního centra

Náklady na budovu:
 • budova a okolní komunikace
 • vybavení
 • údržba
 • zabezpečení (proti vniknutí a požární)
 • pojištění
 • daně z nemovitosti
Náklady na instalace:
 • regály a další skladovací zařízení
 • nábytek
 • bezpečnostní a orientační značení značení (uličky, únikové cesty, informační systém budovy, piktogramy, apod.)
Náklady na techniku:
 • vozíky (vysokozdvižné, čistící, paleťáky, ...)
 • dopravníky a jiné vnitřní dopravní systémy
 • ovinovačky palet
 • lis na odpad
Náklady na materiál:
 • palety, kartony, boxy
 • balící materiál
 • štítky, papír
Personální náklady:
 • mzdy pro zaměstnance skladu
 • nakupované služby (stravování, úklid, apod.)
 • ostatní personální náklady (školení, OOPP, pojištění zaměstnanců apod.)
IT náklady:
 • informační systém (WMS)
 • komunikace (Internet, intranet, Wi-Fi, telefony)
 • hardware (servery, PC, PDA, tiskárny, apod.)
 • správa, podpora a dodatečné služby
Náklady na držení zásob:
 • odpisy na poškozené nebo chybějící zboží
Náklady na správu:
 • náklady na management
 • náklady na účetní, mzdové, personální a podpůrné další funkce
zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

úterý 10. srpna 2010

Maličkost jako objednávané množství

Darkova kazeta Escada Desire Me je balena po 6kusechVětšina dárkových kazet je v originálním balení po 6 kusech.
Začneme malým příkladem.
Zákazník požaduje 5 dárkových kazet, zatímco v originálním balení je těchto kazet 6. Vyskladnit 5 kazet pro distribuční centrum znamená otevřít karton, odebrat jednu kazetu, vyplnit prázdné místo a karton znovu zabalit. Zbývající dárková kazeta bude muset být zabalena do nového kartonu. Samozřejmě tyto operace zaberou více času než vyskladnění 6 dárkových kazet v podobě originálního kartonu. Rozdíl v nákladech mezi vyskladněním 5 nebo 6 kazet se může zdát být zanedbatelný.

Možná zákazník potřebuje pouze 5 dárkových kazet a je to konečné množství, které si na vánoce objedná. V tomto případě dává smysl dodat 5 místo 6 dárkových kazet. Ale jakmile si zákazník toto množství objednává pravidelně, správné množství znamená úsporu pro všechny, protože každá taková objednávka znamená plýtvání.


Aby se mohlo předcházet situacím, kdy zboží vyžaduje zbytečně větší množství materiálu a energie, je potřeba správně nasměrovat samotný objednávkový proces. K tomu je potřeba několik podmínek:
 1. Evidovat počet kusů zboží v originálním balení u karty zboží v informačním systému.
 2. Zobrazovat tuto informaci jak brand managerovi tak obchodnímu zástupci v informačním systému.
 3. Zobrazit tuto informaci v ceníku pro zákazníka.
 4. Plánovat marketingové akce s ohledem na tato množství.
 5. Vysvětlit zákazníkovi výhody objednání si originálního balení.
I distribuční centrum myslím na ekologicky šetrné jednání.

Úroveň služeb (Service Levels)

Distribuční centrum poskytuje služby, které mají přidanou hodnotu v rámci odběratelsko-dodavatelského řetězce (supply chain). Jako v každém distribučním centru existují i v CWJ24 čtyři hlavní služby:
 1. příjem: evidence zboží, kontrola, aktualizuje se stav zásob, ...
 2. uskladnění: umožňuje rychle vyřizovat objednávky a eliminuje ztrátu obchodní příležitosti.
 3. expedice: zajišťuje dodání zboží zákazníkovi na správné místo a ve správný čas.
 4. přidaná hodnota: polepování českým návodem, sestavování setů a stojanů, přebalování, apod.
Kvalitu těchto služeb můžeme měřit prostřednictvím tří ukazatelů:
 1. citlivost: určuje, jak rychle po zadání požadavku má být služba dokončena.
 2. přesnost: určuje kvalitu, tedy jaká je tolerovatelná chybovost služby.
 3. přizpůsobivost: určuje stupeň, jak velký rozptyl v počtu požadavků na služby může být uspokojen.
Například: Na expedici můžeme požadovat, že 99,7% objednávek je doručeno zákazníkovi do 24h (citlivost), 99,8% zboží je dodáno správně (přesnost) a distribuční centrum může zvládnout mezi 1-2tis. objednávkami denně (přizpůsobivost).

Smlouva o poskytování logistických služeb
(SLA, Service Level Agreement)

... na příspěvku se pracuje a bude postupně aktualizován.

zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

sobota 3. července 2010

Na co máte právo, když je v práci vedro

Letní počasí v práci může být často velmi nepříjemné, a proto se podíváme na to, jak je možné práci v horkých letních měsících zpříjemnit. Tuto problematiku upravuje vládní nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Pro kancelářské práce je vymezena teplota pro chladné období roku (1.9. - 31.5. nebo pokud teplota poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den) stanovena na 18 až 24 °C a pro teplé období roku na 20 až 28 °C. Pro práce ve skladu je teplota pro chladné období roku stanovena na 13 až 21 °C a pro teplé období roku na 16 až 27 °C. [Bezouška, 2002]

Pokud vysokou teplotu nelze z pracoviště odstranit, máte nárok na ochranný nápoj, což by měl být nápoj, který obsahuje určité minerální látky, jež pomáhají lidskému organismu. Můžete odmítnout pracovat, pokud máte lékařský posudek, a tedy i oprávněný pocit, že výkon v takových podmínkách ohrožuje vaše zdraví. [Novotný, 2010]

Co lze představit pod pojmem ochranný nápoj? Podle Ministerstva zdravotnictví je doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu.

Doporučené parametry ochranného nápoje:
 • Teplota: v létě 16 °C (min 10 °C), v zimě 20 až 25 °C (min. 16 °C)
 • Obsah cukrů: méně než 2,5 obj. %
 • Obsah minerálních látek: podobný jako v potu – 1 %
 • Obsah vitaminů: není nutný
 • Chuťové vlastnosti: takové, aby byl ochotně přijímán
Pod takovým ochranným nápojem si je možné představit například MONzun Protect.

Zaměstnancům jsou u nás poskytovány nápoje po celý rok a většina kanceláří je klimatizována. Vybrané místnosti s okny na západní stranu mají okna opatřena speciálními fóliemi, které odrážejí sluneční paprsky a snižují tak energetickou náročnost chlazení.

V nově postaveném skladu CWJ24 se zatím teplota drží v příjemných mezích a není potřeba klimatizaci vůbec spouštět. Například v paletovém skladu se teplota sama udržuje kolem 19°C i při venkovních teplotách nad 30°C. V 2NP, kde se nachází vyskladňovací linka se zatím teplota vyšplhala nejvíce na 26°C, tomuto stavu napomáhají i venkovní žaluzie, kterými jsou opatřena všechna okna na západní stranu. Je tedy zřejmé, že moderní materiály a stavební postupy markantně snižují energetickou náročnost objektu a přispívají k příjemnému pracovnímu prostředí pro naše zaměstnance.

Zdroje:
Bezouška, P. Teplota na pracovišti. J§ Pracovní právo, [online, cit. 4.11. 2002] ISSN 1802-789X.
Novotný, P. P.
Trampoty s vedrem: Zapáchajícímu kolegovi řekněte, že smrdí, nemusí o tom vědět. iDNES.cz, [online, cit. 2.7. 2010].

středa 23. června 2010

Nová štěňata

V červnu byl tým společnosti Glamour rozšířen o dva nové zaměstnance, kteří budou mít - samozřejmě po náležitém zaškolení - na starosti ostrahu sídla na Jandáskově ulici v Brně Řečkovicích.

Glamour Bukový háj
Glamour Bukový háj ve své kanceláři. (více)


Jedná se o dvě štěňata Hovawartů. Starší se jmenuje Glamour Bukový háj a mladší Cero Lexova smečka. Na další fotografie se můžete podívat v psí galerii ».

Glamour (*12. 4. 2010) je ze sedmi štěňat.
Fotky z chovné stanice Bukový háj. »

Cero (*29. 4. 2010) je ze čtyř štěňat, jeho matka je plavá.
Fotky z chovné stanice Lexova smečka. (vrh C) »
Fotky z chovné stanice Lexova smečka. (Fotogalerie) »


Glamour Bukový háj a Cero Lexova smečka
Glamour a Cero se seznamují se svým územím. (více)

neděle 16. května 2010

Průběžna inventarizace za provozu skladu

Při řízení skladového provozu je třeba průběžně ověřovat stavy zboží, aby mohl celý proces vyskladňování zboží efektivně fungovat. Není však v ekonomickém zájmu žádného provozu zastavovat vyskladňování každý měsíc kvůli kompletní fyzické inventuře, která zabere několik dní. Proto je potřeba nastavit ve skladu režim průběžných inventur, které mohou odhalit případné anomálie dříve než na konci kalendářního nebo fiskálního roku.

Van den Berg radí průběžné inventury provádět v momentech, kdy znamenají co nejmenší úsilí a časovou náročnost: [BERG 2007,p. 65-66]
 1. Kontrolovat na vyskladňovací lince stav nula. WMS by měl obsahovat denní kontrolu nulových stavů a evidovat záznamy o zaměstnanci, který tuto kontrolu fyzicky provedl.
 2. Při dobíjení vyskladňovací linky namátkově WMS vyžádá ověření stavu před doplněním. Může tak být ošetřeno, aby kontroly nebyly příliš časté. Stejná položka se zkontroluje po odebrání zboží z paletového místa, které bylo k dobití určeno.
 3. Před příjmem nového zboží je ideální příležitost udělat inventuru značky v momentu, kdy jsou stavy nejnižší.
 4. Pravidelné kontroly stavů nejobrátkovějších položek. Případně jinak vytipovaných položek, které mívají časté záměny nebo jsou jinak potenciálně problematické.

Inventura naslepo

Velkým dilematem provozu skladu je, zda mít inventuru rychle nebo kvalitně. Praxe ukazuje, že by neměl zaměstnanec provádějící inventarizaci vidět stav před jeho zanesením do systému - počítání naslepo. [BERG 2007,p. 65-66] Je velké nebezpečí, že takový zaměstnanec může z libovolného důvodu, prostě stav potvrdit a přejít k další položce. Takovým postupem je samozřejmě každá inventura okamžitě znehodnocena. Určitým ústupkem je příkaz WMS o přepočítání, pokud zaznamenaný stav neodpovídá evidenci. Takový příkaz by měl však být namátkově vyžadován i u shod.

zdroj: van den Berg, J. P.
Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

čtvrtek 13. května 2010

Prezentace k představení CWJ24

Vznikla první verze prezentace k představení nového distribučního centra obchodní skupiny GLAMOUR.

čtvrtek 6. května 2010

Skladové procesy

Distribuční centrum Glamour, a.s. má standardní procesní struktury a toky na úrovni 3PL/4PL.


Aktivity a toky v distribučním centru.


příjem (receive)
Příjem je proces vyložení nákladního auta nebo kamionu, které do skladu dováží nové zboží nebo materiál. Během příjmu probíhá kontrola obsahu zásilky, její zanesení do informačního systému, označení manipulačních jednotek (paleta, karton, kus). Během této fáze může docházet i k přebalení obsahu zásilky, případně polepení jednotlivých kusů českým návodem.

založení (put away)
Proces založení zboží na skladové místo (vychystávací zóna, paletový sklad apod.), dle aktuální potřeby z oblasti příjmu.

skladování (storage - bulk and pick)
I při skladování zboží, se ke zboží vztahují důležité aktivity:
 1. podléhá pravidelné inventarizaci (cycle counting)
 2. zboží je přesouváno na jiné pozice za účelem optimalizace skladového místa (internal movements)
dobíjení (replenishment)
Dochází k dozásobení vychystávací zóny (pick) z paletového skladu nebo jiných skladů, kde je zboží uloženo ve větších objemech (bulk).

vychystávání (pick)
Proces vyskladňování probíhá buď přímo z paletového skladu pokud jde o velké objemy nebo z vychystávací zóny v případě malých množství.

expedice (ship)
Po vyskladnění objednávky je vytvořena jednotka k expedici, která je zabalena (packed) k přepravě a opatřena identifikací. Mimo vlastní dopravy využívá CWJ24 převážně služby PPL.

překládka (cross-dock)
Některé zboží je z příjmu přesunuto rovnou na expedici a předáno k okamžité dopravě na další místo. Případně se využívá kapacitní a časová vyrovnávací funkce skladu k optimalizaci dopravních nákladů. Překládka se týká zejména POS materiálů, které se kompletují od více dodavatelů a pak posílají na parfumerie.

logistika s přidanou hodnotou (VAL - value added logistics)
Jedná se o služby skladu, které jsou nezbytné na straně distributora. Zejména u výrobků pleťové kosmetiky je zboží opatřováno českým návodem. Probíhají také kontroly kvality a expirace zboží v případě zpětných příjmu jednou expedovaných objednávek. CWJ24 zajišťuje pro své zákazník i kompletní zpracování objednávek a kontrolu s cílem optimalizovat náklady. Odbornou částí služeb je kompletace a konfigurace stojanů a gondol pro zákazníky značky Max Factor (drogérie).

zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

úterý 16. února 2010

5S

5S je označení pro pět základních pravidel, kterými by se měla řídit organizace usilující o zavedení štíhlé výroby. Metoda vznikla v Japonsku stejně jako celý koncept štíhlé výroby. Pravidla lze efektivně aplikovat i na skladování.

5S pravidla
5S diagram, zdroj: Wikipedia - 5S (methodology)


Seiri - třídění
"oddělte zrno od plev"
Jedná se o proces vytřídění nepotřebných nástrojů, materiálů a zboží od toho potřebného.

Seiton - rovnání
"vše po ruce"
Pracovní pomůcky a materiál jsou uspořádány tak, aby je bylo možné co nejsnadněji a okamžitě použít. Práce musí být stejný koncert jako operace pacienta na operačním sále.

Seiso - vše září čistotou
"neuklízíme, ale udržujeme pořádek"
Sklad by měl vždy zářit čistotou a nic by nemělo bránit plynulé práci. Pořádek je i základní prevencí k pracovním úrazům.

Seiketsu - standardizace
"Zvyk je železná košile. Dokonalost není čin, ale zvyk."
Sledování, měření a rozvoj prvních tří S. Ty nejlepší postupy jsou zaváděny do praxe jako standard pro všechny. Standardizace zabraňuje, aby se organizace nevracela ke starým, nesprávným návykům.

Shitsuke - udržitelnost
"Z malého kroku k velkému skoku."
Systém musí být udržován a dále se rozvíjet neustálým zlepšováním. Podle pravidel Kaizen, každý den můžeme udělat alespoň jedno drobné zlepšení.

zdroj: KBA. Lean Thinking in the Warehouse. [online]

Anglicko-český skladový slovníček

batch number ... šarže
bin ... bedna
conveyor ... dopravník, válečková dráha
consignor [kän-ˌsī-ˈnr, kən-] ... odesilatel
crate ... krabice
delivery notice ... dodejka
despatch note / dispatch note ... výdejka, průvodka
forklift truck ... vysokozdvižný vozík
freight ... doprava
goods handling ... manipulace se zbožím
inventory ... dělat inventuru, soupis majetku
labelling ... značení
lorry (GB) - truck (US) ... nákladní vůz
order picking ... vychystávání objednávek
packing list ... dodací list
pallet [ ˈpa-lət] ... paleta
pallet rack ... paletové pole
parcel ... balík
put away ... založení
receiving ... příjem
ship (US) ... dodat
shipping ... expedice
storage costs ... náklady na skladování
store ... skladovat

Článek:
sujawebs. The warehouse insider. Warehouse & Logistics News. [online, cit. 11.2.2010]

pátek 29. ledna 2010

Europaleta

Europaleta je v Evropě velmi rozšířená výměnná transportní paleta. Jedná se o velmi detailně normovanou, dřevěnou plochou paletu:
 • rozměry ... 1,2×0,8×0,144 m (plocha 0,96 m²)
 • hmotnost ... 20–24 kg (dle vlhkosti dřeva)
 • spojení ... 78 speciálních hřebíků
 • nosnost ... 1500 kg (lze stohovat tři palety na sebe)
 • cena ... 170-300 Kč
 • výkupní cena ... 100 Kč (nová), 80 Kč (A), 60 Kč (B), 40 Kč (C), kde A, B, C je stupeň opotřebení palety.
 • cena opravy ... 50 Kč (provádí se výměnou)
Europaleta je takzvaně čtyřstranná paleta. Může být uchopena (nabrána) ze všech čtyř stran automatickým manipulačním zařízením nebo vysokozdvižným vozíkem a transportována. Manipulace nízkozdvižným vozíkem je možná pouze z obou kratších stran kvůli uzavření na delších stranách. Europaleta odpovídá železničním předpisům Mezinárodní železniční unie (UIC) i předpisům European Pallet Association (EPAL). Europalety nejsou obvykle ukládány do ISO-kontejnerů, protože rozměry europalet, odvozené od rozměrů železničních vagónů (metrický systém), kontejnerům (USA, anglosaské měrné jednotky) nevyhovují.

Europaleta je takzvaně výměnná paleta, po vyprázdnění se nevrací odesílateli, ale nakládá se na ni další zboží, nebo se předává spediční firmě.

Europaleta rozmery
Rozměrový výkres europalety - vše je popsáno do nejmenšího detailu, jakékoliv poškození brání vyměnitelnosti palety.


Pravá europaleta musí být označena následujícím způsobem:
 1. Označení EPAL v oválu na levém špalíku na delší straně. Není naléhavě nutné, jde spíše o znak kvality, přesto bývá vyžadováno.
 2. Označení výrobce, kontrolní skobička, označení příslušné dráhy (např. logo Českých drah pro palety vyrobené v Česku).
 3. U opravené palety kulatý hřeb na středním špalíku na obou delších stranách.
 4. Označení EUR v oválu na pravém rohovém špalíku
zdroj: Wikipedie. Europaleta. [online, cit. 30.1.2010]

Odkazy:

čtvrtek 28. ledna 2010

Normy pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi

Obuv pro profesionální použití je rozčleněna do tří skupin dle norem. Pro sklad a distribuci je potřeba bezpečnostní obuv s označením S1P. Zejména kvůli práci s paletami, kde muže dojít k pádu palety na nohu, zakopnutí o paletu nebo šlápnutí na hřebík, který bude z palety vyčnívat.

O - ČSN EN 347
Norma specifikuje pracovní obuv pro profesionální použití, která je označována písmenem "O". Základním parametrem pracovní obuvi je to, že nemá zabudovánu ocelovou tužinku.

Pracovní obuv je pak dále rozdělena do následujících kategorií:
 • O - obuv splňuje pouze základní požadavky
 • O1 - antistatické vlastnosti, odolnost podešve proti pohonným hmotám, absorbce energie v patní části
 • O2 - stejně jako u O1 + průnik a absorbce vody
 • O3 - stejně jako u O2 + odolnost proti propíchnutí

P - ČSN EN 346
- s nižší ochranou prstů proti rozdrcení
Norma specifikuje ochrannou obuv pro profesionální použití, která je označována písmenem "P". Základním parametrem ochranné obuvi je zabudovaná ocelová tužinka odolávající nárazu 100J.

Ochrannou obuv pak dále rozdělujeme do následujících kategorií:
 • PB - obuv splňuje pouze základní požadavky
 • P1 - antistatické vlastnosti, odolnost podešve proti pohonným hmotám, absorbce energie patní části
 • P2 - stejně jako u P1 + průnik a absorbce vody
 • P3 - stejně jako u P2 + odolnost proti propíchnutí

S - ČSN EN 345 - s vyšší ochranou prstů proti rozdrcení
Specifikuje bezpečnostní obuv pro profesionální použití, která je označována písmenem "S". Základním parametrem bezpečnostní obuvi je zabudovaná ocelová tužinka odolávající nárazu 200J.

Bezpečnostní obuv pak dále rozdělujeme do následujících kategorií::
 • SB - obuv splňuje pouze základní požadavky
 • S1 - antistatické vlastnosti, odolnost podešve proti pohonným hmotám, absorbce energie v patní části
 • S2 - stejně jako u S1 + průnik a absorbce vody
 • S3 - stejně jako u S2 + odolnost proti propíchnutí

Hodnoty požadavků, které musí obuv pro profesionální použití splňovat, jsou specifikovány normou ČSN EN 344.

Symboly dodatečných a speciálních požadavků použitých při specifikaci obuvi:
 • A ... Antistatická obuv
 • E ... Absorbce energie v patě
 • P ... Odolnost proti propíchnutí
 • CI ... Odolnost proti chladu
 • HI ... Tepelná odolnost spodku obuvi
 • ORO ... Odolnost obuvi proti pohonným hmotám
 • HRO ... Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C
 • WRU ... Odolnost vůči průniku vody a absorci vody
 • EN 381/3 ... Ochrana proti pořezu motorovou pilou
zdroj: Specifikace ČSN EN norem pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi. Pracovní obuv, bezpečnostní obuv ZEMAN, zemanshoe.com. [online, cit. 29.1.2010].

Odkazy

středa 20. ledna 2010

Osm druhů plýtvání na skladu

Lean Warehousing
Skladování je prostým řízením prostoru a času. Tím, že se zaměříme na snižování plýtvání, začneme zjišťovat, kde s prostorem a časem nedostatečně pracujeme.

Tohle všechno je plýtvání (japonsky "muda", Taiichi Ohno 1912-1990, Toyota):
 1. Ve výrobě je plýtvání nadprodukce, plýtváte materiálem. Ve skladu jsou to jakékoliv nadzásoby.
 2. Čekání je plýtvání časem.
 3. Nadbytečné přesuny uskladněných položek je hlavním zdrojem plýtváním při práci na skladě.
 4. Nadbytečné kontrolování je plýtváním při skladovém provozu.
 5. Výpadky v zásobování jsou plýtváním, zejména kvůli chabé kontrole stavu skladu.
 6. Pohyb způsobený hledáním pracovních pomůcek je plýtváním nebo uskladňeného zboží.
 7. Chyby jsou plýtváním.
 8. Nevyužitá kreativita zaměstnanců je plýtvání lidskými zdroji.
zdroj: KBA. Lean Thinking in the Warehouse. [online]

pátek 15. ledna 2010

Průměrný hrubý plat v Česku v roce 2009 byl 22.321 Kč

Výsledky šetření o platech v České republice v roce 2009 ze stránek Merces.cz mezi 95tis. respondenty.

Průměrný plat: 22.321 Kč (+1,1,%)
Průměrný 13. plat: 14.750 Kč (vyplacen 22% lidí).

Platy vrcholových manažerů se pohybují nad 60tis. Kč.
2/3 platů je pod průměrnou mzdou.
Nejnižší platy 12tis. Kč jsou u profesí jako uklízečeky, vrátní, šičky, pokojské a pomocní pracovníci.

zdroj: Štefek, J. 22 321 korun. Průměrný hrubý plat v Česku v loňském roce. Týden, Mediacop, s.r.o. 2009, [online, cit. 14.01. 12:59].

úterý 12. ledna 2010

Ceny za pronájem skladů

Nejvyšší nominální nájemné pro moderní logistické prostory:
 • V Praze a okolí zůstalo mezikvartálně na úrovni 3,60 - 4,30 EUR za metr čtvereční a měsíc.
 • V regionech se nájemné stále pohybuje v rozmezí 3,20 – 4,25 EUR.
V meziročním srovnání nejvyšší nominální nájemné zaznamenalo 6,5% pokles. DTZ očekává, že v roce 2010 zůstane nájemné stabilní.

zdroj: Houdková, M. DTZ: Sklady čeká po strmém propadu rok stabilizace. Reality.iHNed.cz, Economia, a.s., 2010, [online, cit. 10.1.2010]. ISSN 1213-7693.

neděle 10. ledna 2010

Úvod

Tento blog bude věnován společnosti Glamour, a.s. zabývající se distribucí selektivní kosmetiky v České republice.