středa 29. září 2010

Specifika logistiky v módních odvětvích

Pod pojem móda lze zařadit řadu produktů, jejichž hlavní charakteristikou jsou:
  • krátký životní cyklus: zboží reflektuje momentální náladu ve společnosti, období jeho prodejnosti je krátké.
  • vysoká volatilita (výkyvy v poptávce): poptávka po módním zboží je zřídka lineární, je ovlivňována náladami a rozmary, jako je počasí, TV pořady, filmy. Velký vliv mají ovlivňovatelé v podobě celebrit.
  • nízká předvídatelnost: vzhledem k volatilitě poptávky, je obtížně toto zboží plánovat.
  • vysoce emotivní nakupování: zákazník se rozhoduje ke koupi většinou na místě a impulsivně, jeho rozhodnutí ovlivňuje mnoho faktorů jako barvy, velikosti nebo prostředí. Kritická je tedy dostupnost zboží na místě prodeje.
Tyto faktory kladou velké nároky na management s vysokým rizikem výpadku nebo nadbytku zboží na trhu.

Zdroj: Fernie, J. a Sparks, L. Logistics and retail management: insights into current practice and trends from leading experts. Kogan Page Publishers, 2004. 240 pages. ISBN: 9780749440916.

Žádné komentáře:

Okomentovat