středa 18. srpna 2010

Checklist: složky nákladů distribučního centra

Náklady na budovu:
 • budova a okolní komunikace
 • vybavení
 • údržba
 • zabezpečení (proti vniknutí a požární)
 • pojištění
 • daně z nemovitosti
Náklady na instalace:
 • regály a další skladovací zařízení
 • nábytek
 • bezpečnostní a orientační značení značení (uličky, únikové cesty, informační systém budovy, piktogramy, apod.)
Náklady na techniku:
 • vozíky (vysokozdvižné, čistící, paleťáky, ...)
 • dopravníky a jiné vnitřní dopravní systémy
 • ovinovačky palet
 • lis na odpad
Náklady na materiál:
 • palety, kartony, boxy
 • balící materiál
 • štítky, papír
Personální náklady:
 • mzdy pro zaměstnance skladu
 • nakupované služby (stravování, úklid, apod.)
 • ostatní personální náklady (školení, OOPP, pojištění zaměstnanců apod.)
IT náklady:
 • informační systém (WMS)
 • komunikace (Internet, intranet, Wi-Fi, telefony)
 • hardware (servery, PC, PDA, tiskárny, apod.)
 • správa, podpora a dodatečné služby
Náklady na držení zásob:
 • odpisy na poškozené nebo chybějící zboží
Náklady na správu:
 • náklady na management
 • náklady na účetní, mzdové, personální a podpůrné další funkce
zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

Žádné komentáře:

Okomentovat