úterý 10. srpna 2010

Úroveň služeb (Service Levels)

Distribuční centrum poskytuje služby, které mají přidanou hodnotu v rámci odběratelsko-dodavatelského řetězce (supply chain). Jako v každém distribučním centru existují i v CWJ24 čtyři hlavní služby:
  1. příjem: evidence zboží, kontrola, aktualizuje se stav zásob, ...
  2. uskladnění: umožňuje rychle vyřizovat objednávky a eliminuje ztrátu obchodní příležitosti.
  3. expedice: zajišťuje dodání zboží zákazníkovi na správné místo a ve správný čas.
  4. přidaná hodnota: polepování českým návodem, sestavování setů a stojanů, přebalování, apod.
Kvalitu těchto služeb můžeme měřit prostřednictvím tří ukazatelů:
  1. citlivost: určuje, jak rychle po zadání požadavku má být služba dokončena.
  2. přesnost: určuje kvalitu, tedy jaká je tolerovatelná chybovost služby.
  3. přizpůsobivost: určuje stupeň, jak velký rozptyl v počtu požadavků na služby může být uspokojen.
Například: Na expedici můžeme požadovat, že 99,7% objednávek je doručeno zákazníkovi do 24h (citlivost), 99,8% zboží je dodáno správně (přesnost) a distribuční centrum může zvládnout mezi 1-2tis. objednávkami denně (přizpůsobivost).

Smlouva o poskytování logistických služeb
(SLA, Service Level Agreement)

... na příspěvku se pracuje a bude postupně aktualizován.

zdroj: van den Berg, J. P. Integral Warehouse Management: The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems. Management Outlook, 2007. 252 pages. ISBN-13: 978-1419668760

Žádné komentáře:

Okomentovat