středa 25. května 2011

Historie EDI

Nejčastější definici pojmu EDI je zřejmě tato: "EDI – tedy elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) - je moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou. [REICHEL, D., 2009:4]"

Vývoj EDI v různých podobách lze vystopovat v USA v polovině 60. let. V roce 1968 se skupina železničních společností začala zajímat kvalitou mezifiremních výměn dat o přepravě. Za tímto účelem byla ustanovena organizace TDCC (Transportation Data Coordinating Commitee), která se měla problematikou zabývat. [SLEBRICH, S., 2006:3].

Ve stejné době se problematikou začaly zbývat i jednotlivé společnosti jako General Motors (dále jen GM), Super, Valu, Sears a K-Mart. Podnětem byla neefektivita pohybu dokumentu s jejich hlavními obchodním partnery. Každá z firem měla svůj specifický systém, a pokud by jedna firma obchodovala současně s GM, Sears a K-Mart, znamenalo by to tři rozdílná firemní rozhraní. [SLEBRICH, S., 2006:3].

Několik společnosti na počátku 70. let podporovalo a sdílelo EDI systémy a většinou je následně převedly na společného poskytovatele. V několika případech systém vyvinuli sami poskytovatelé a začali jej nabízet pro další oblasti podnikání. Příkladem takových průkopnický společností bylo IBM IVANS, které zajišťovalo výměnu dat pro americké pojišťovny nebo ORDERNET ve farmaceutickém průmyslu. Tyto systémy pro jednotlivá odvětví měly stejnou neváhodu, měli sice standardy, ale nebyli schopny propojit vzájemně. Například ORDERNET nemohl komunikovat s EDI systémem pro přepravce. [SLEBRICH, S., 2006:3].

V roce 1973 TDCC rozhodlo o vývoji standardů pro mezi firemní komunikaci a tzv. živých standardů - postupy jak měnit standardy v budoucnu. Výsledkem této iniciativy byly první EDI standardy pokrývající letecký, automobilový, námořní, železnícníční průmysl a některé bankovní operace. [SLEBRICH, S., 2006:3].

V roce 1981 byly tyto standardy publikovány:
  • ANSI X12 - obecné použití
  • WINS - skladovací průmysl
  • UCS - potravinářství a farmacie
  • HIPAA - zdravotnictví
  • TDCC - přeprava
V Evropě kolem roku 1984 vznikly standardy TRADACOMS, ODETTE a JEDI. V roce 1985 začaly práce na EDIFACT (EDI For Administration, Commerce & Transportation), mezinárodním standardu pod záštitou OSN. [SLEBRICH, S., 2006:3].

Literatura
REICHEL, D. Jak na elektronickou výměnu dat. CCV Informační systémy [online]. 2009 [cit. 2009-09-29]. 19 s. Dostupný na WWW: <http://data.businessworld.cz/file/elektronicka-vymena-dat.pdf>.
SLEBRICH, S. EDI Overview: A practical guide to EDI and the TrueCommerce solution. TrueCommerce [online]. 2006 [cit. 2006-01-31]. 8 s. Dostupný na WWW: <http://www.haldengroup.com/products/edisolutions/docs/TrueCommerce_overview.pdf>
.

Žádné komentáře:

Okomentovat