čtvrtek 28. července 2011

Standardní zprávy EANCOM

EANCOM® vznikl a je udržován jako subset (podmnožina) mezinárodní multi-oborové normy
pro elektronickou komunikaci UN/EDIFACT (ISO 9735) a je zaměřen na oblast obchodu
a distribuce zboží v rámci dodavatelského řetězce.

EDIVýměna zpráv mezi koncovými subjekty v rámci EDI komunikace
Sdružení GS1 Czech Republic zpracovává na základě požadavku uživatelů tzv. implementační příručky (subsety) pro jednotlivé zprávy používané v národním prostředí, které představují doporučený a obecně platný vzor formátu pro dané zprávy vyhovující běžné praxi. Tyto subsety jsou vydávány v českém jazyce a v současné době jsou zpracovány pro následující standardní zprávy:
 • Objednávka (ORDERS - Purchase Order): Zprávu zasílá zákazník dodavateli, aby objednal zboží nebo služby v požadovaném množství spolu s případnou specifikací místa a termínu dodání.
 • Faktura (INVOIC - Invoice): Zprávu zasílá dodavatel odběrateli jako výzvu k zaplacení za zboží či služby. Stejná zpráva může plnit i funkci proforma-faktury, zálohové faktury, dluhopisu nebo dobropisu. Prodávající může fakturovat jednu nebo více transakcí (podle jedné nebo více objednávek). Faktura může obsahovat údaje o platebních podmínkách, podrobnosti o dopravě a další doplňující informace pro celní nebo statistické účely u zahraničních zásilek.
 • Dodací list (DESADV - Despatch Advice): Zpráva specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží podle podmínek dohodnutých mezi kupujícím a dodavatelem. Zpráva by měla být vždy zasílána před fyzickou dodávkou zboží, aby umožnila příjemci získat
  přesné informace o dodávaném zboží (jeho množství, způsobu balení apod.) a tím mu umožnila včasnou přípravu na fyzickou přejímku zboží.
 • Katalog zboží a cen (PRICAT - Price/Sales Catalogue): Zprávu zasílá dodavatel svým zákazníkům. Zpráva je využívána buď jako aktuální katalog či seznam všeho zboží nabízeného dodavatelem nebo jako oznámení o změnách v nabízeném sortimentu zboží. Katalog by měl obsahovat také další logistické, obchodní a cenové informace k jednotlivým uvedeným položkám.
 • Data o zboží (PRODAT),
 • Informace o partnerovi (PARTIN - Party Information): Tato zpráva by měla být první informací, kterou si obchodní partneři vymění při zahájení EDI komunikace. Poskytuje komunikujícím organizacím základní matriční data o partnerské organizaci, jako je GLN, adresa organizace, kontaktní osoby a další data administrativního, obchodního či finančního charakteru. Zpráva je také zasílána při změně výše uvedených údajů.
 • Potvrzení příjmu zboží (RECADV - Receiving Advice): Zprávou potvrzuje odběratel dodavateli příjem zboží. Zpráva je zpravidla odpovědí na zprávu DESADV a vztahuje se k jednomu expedičnímu místu dodavatele a jednomu místu dodání. Ve zprávě také mohou být řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží.
 • Přehled zásob (INVRPT - Inventory Report): Zpráva umožňuje odběrateli a dodavateli vyměňovat si informace o současných a plánovaných nebo cílových skladových zásobách. Obvykle obsahuje informaci o počátečním stavu, současném stavu,
  pohybu zásob apod.
 • Přehled o prodeji (SLSRPT),
 • Instrukce k dodávce (INSDES),
 • Avízo o úhradě (REMADV),
 • Zpráva o průběžném stavu objednávky (OSTRPT) a
 • Odpověď na objednávku (ORDRSP).
Dále jsou zpracovány příručky pro následující kontrolní zprávy:
 • Obchodní námitka (COMDIS - Commercial Dispute): Zprávu zasílá odběratel prodávajícímu pokud se vyskytne v přijaté faktuře nějaká nesrovnalost (nesprávná cena, špatná identifikace zboží, ne dodané zboží apod.). Odběratel touto zprávou oznamuje odmítnutí faktury s chybami nebo její případné přijetí s výhradami a požadavek na opravu chyb.
 • Potvrzení o převzetí zprávy aplikací (APERAK - Application error and acknowledgement message): Zprávu zasílá příjemce EDI zpráv jejich odesilateli. Zpráva informuje o úspěšném zpracování nebo chybách při pracování zpráv aplikací příjemce..
zdroj: Systém GS1, Elektronická výměna dat, GS1 Czech Republic, 2008.

Žádné komentáře:

Okomentovat