čtvrtek 6. ledna 2011

Bullwhip Effect

Efekt biče (bullwhip-effect), nazývaný někdy též efektem zesílení (amplification effect), označuje jeden z tzv. řetězcových jevů spočívající v tom, že variabilita poptávky v dodavatelských řetězcích se směrem od konečných zákazníků přes obchod až k výrobcům a jejich dodavatelům stále více zvětšuje. [KAPOUN, 2005]

source: LEE, H. L., PADMANABHAN, V., WHANG, S. The Bullwhip Effect in Supply Chains Pohled na Bullwhipe Effect přes dva stupně dodavatelského řetězce. Relativně konstantní objednávané množství u zákazníka je postupně efektem rozkmitáno, až po "divočinu" u výrobce.
Poprvé byl tento efekt pozorován u papírových plen Pampers u P&G. Při analýze vzorců chování v objednávaní zboží bylo chování koncových spotřebitelů relativně konstantní, ale objednávky materiálu od dodavatelů do výroby vykazovalo velkou fluktuaci. Ke stejném závěru přišli v HP, když zjistili, že fluktuace objednávek tiskáren směrem od maloobchodníka přes velkoobchodníky až do výroby stále narůstá.

Proč se na tento jev však nepřišlo dříve? Před zaváděním ECR (Efficient Consumer Response) bylo nepředstavitelné, aby podniky mezi sebou sdílely v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce informace o prodejích a skladových zásobách. Až větší integrace těchto řetězců a zapojení výpočetní techniky odhalilo tento efekt.

Velké výkyvy v poptávce znamenají vetší zásoby a tedy i větší vázanost kapitálu a vyšší náklady. Efekt biče vlastně popisuje plýtvání kapacitami z důvodu nekomunikace, které se promítá do vyšších konečných cen pro zákazníka.

Hlavní důvody efektu biče:
  1. Nedostatek informací pro přesnější odhad poptávky.
  2. Dávkové objednávání.
  3. Nekoordinované realizace reklamních kampaní.
  4. Předjímané převisy poptávky - pokud je objednávka vykryta jen zčásti, navýším příští objednávku o nedodané množství, čímž se vytvoří umělá poptávka, na kterou dodavatel reaguje objednáním většího množství u svého dodavatele.
Řešení:
  1. Horizontální integrace ~ sdílení informací a plánování v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce.
Tip: Praktickou ukázku efektu biče je možné vyzkoušet při hraní manažerské hry Beer Game.

Zdroje:
LEE, H. L., PADMANABHAN, V., WHANG, S. The Bullwhip Effect in Supply Chains. Sloan Management Review/Spring 1997. 93-102p.

KAPOUN, J. Systém SCM a jeho efekt biče. Logistika, 2005. ISSN 1213-7693.

Žádné komentáře:

Okomentovat