středa 27. dubna 2011

Teorie omezení

Autorem Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) je Eli Goldratt. Podle této teorie má každý systém svá omezení. Kdyby je neměl, dosahoval by nekonečných výsledků, v podnikatelském prostředí tedy nekonečného zisku. To samozřejmě není možné, ale v každém případě se odstraňováním "úzkých míst" dostáváme ke zlepšení fungování organizace a zvyšování zisku.

Nejznámější aplikací teorie omezení je způsob plánování a řízení výroby nazvaný drum-buffer-rope (DBR). Podívejme se na praktickém příkladu z oblasti logistiky, jak tento systém funguje:

Výrobní společnost má problém s manipulací ve skladu. Dodávky jsou vykládány zdlouhavě a v této době se prodlužuje i reakce na výdej ze skladu. Jindy zase mají manipulační pracovníci prostoje.

Prvním krokem je tedy zjištění úzkého místa. Jako největší brzda se ukázaly vysokozdvižné vozíky. V době, kdy přijde kamion, nestačí vykládat a vzájemně se pletou do cesty. Mimo tuto dobu zase často stojí. Nejdříve tedy bylo třeba hledat lepší způsob vytížení (druhý krok) a zejména mít jistotu, že budou mít co dělat. Je tedy třeba vytvořit nárazník (buffer), zásobu práce.

Nárazník byl vytvořen tak, že při skládání kamionu oba vozíky skládají zboží na nejbližší plochu, nevozí ji tedy až na místo ve skladu. Tím se vytvoří zásoba – po odjezdu kamionu začnou vozíky rozvážet zboží do skladu.

Dalším krokem je vytvoření rytmu (drum, tedy buben). Ten samozřejmě udává práce vozíků a všichni ostatní pracovníci i činnosti skladu se jí musí přizpůsobit. Tímto způsobem se zabrání „rozpracovanosti“ (například pracovník začne rozbalovat zboží na paletě, ale odběhne k další atd.).

Tím se dosáhne plynulosti, jako by děj byl tažen na laně - rope (můžete si ho představit jako lanovku, kde jsou kabinky stále stejně vzdáleny). Pracovník tedy začne rozbalovat zboží až poté, co je umístěno ve skladu, ne třeba, když má čast ještě venku apod.

zdroj: TOMAN, M. Co je to Teorie omezení? Intuituvní marketing, s.r.o. [online, cit. 22.11. 2007].

Žádné komentáře:

Okomentovat