pátek 10. srpna 2012

9 výzev pro současné sklady

Zajímavý přehled z knihy o skladovém managementu: [RICHARDS, 2011]
  1. Snižování nákladů. Zejména je třeba zaměřit se na produktivitu práce, využití prostoru, personálu a vybavení.
  2. Dosahovat perfektních objednávek (KPI: Perfect Order 100%).  Nepřesnosti, lidské chyby a zastaralé informační systémy brání držet tempo se zrychlujícím se světem kolem nás.
  3. Zkracovat čas vyskladnění objednávky. Zaměření se na optimalizaci/zjednodušování procesů, a tím zvyšování produktivity. 
  4. Obsluha rozmanitých zákazníků a nárůst menších objednávek. Je potřeba implementovat různé vyskladňovací strategie s využitím moderních technologií.
  5. Výkyvy v poptávce. Flexibilní pracovní doba a vylepšené plánování kapacit.
  6. Nárůst skladových položek (SKU). Zapojení moderních způsobů skladování - automatické sklady.
  7. Náklady a dostupnost lidské práce.  Velký důraz je kladen na kvalitu pracovního prostředí, pružnou pracovní dobu, školení a růst efektivity práce.
  8. Nárůst cen energií a nároků na ochranu životního prostředí. Důraz na efektivní využívání energií a odpadů.
  9. Přesnost a rychlost přenosu dat. S využitím moderních WMS pracujících online a v reálném čase poskytujících potřebná data.
Figure 2.2 Warehouse Challenges (adapted from Dematic Corporation 2009)Warehouse Challenges. [RICHARDS, 2011]
zdroj: RICHARDS, G. Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. Kogan Page, 2011. ASIN: B005BPUYNM.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Many present video games, after ending a bonus round, set the probability to launch further inventory very high for the first few video games. As a result, a lucky player could get to play quantity of} bonus rounds in 우리카지노 a row (a "renchan"), making payouts of 5,000 or even 10,000 cash possible. The lure of "inventory" waiting within the machine, and chance of|the potential of|the potential for} "renchan" tease the gambler to keep feeding the machine.

Okomentovat